Catégorie : SUEDE / PÅ SVENSKA

Déclaration de solidarité et de soutien aux luttes populaires en Iran et au Kurdistan [français, farsi, anglais, suédois]

بیانیه ی همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران و کوردستان . Aujourd’hui, 1er octobre 2022, une manifestation de solidarité et de soutien à la lutte des peuples iranien et kurde s’est tenue dans la partie centrale de Stockholm où le représentant du Conseil de solidarité iranien pour le Rojava à Stockholm et de […]

HEDER ÅT FOLKETS KAPM FÖR FRIHET, RÄTTVISA OCH JÄMLIKHET!

Den 20 augusti 2019 samlades hundratals iranier bosatta i Sverige framför det svenska parlamentet för att protestera mot det islamiska republikens utrikesminister Mohammad Javad Zarifs besök i huvudstaden Stockholm. Protesterna fortsatte senare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) där Zarif senare höll sitt tal.

Demonstranterna kom från olika ideologiska bakgrunder, från monarkister till kommunister och Folkets Mojahedin. Iranska anarkister var också närvarande, med sin egen politiska position.