Catégorie : ESPERANTO

EspEranto

‏الاسبرانتو لغة دلية, Esperantu, есперанто, 世界语, esperanton, espéranto, εσπεράντο, אספר טו, eszperanto, eszperantó, эсперанто, Eseperano, esperanto, Kiesperanto, าษาที่ประ ิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็น าษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งรากศัพท์ส่วนใหญ่ , esperanto dili, tiếng etperantô, for esperanto

Nia nacio estas la tuta mondo,
Kaj nia familio estas la homaro.
Laboristoj emacipiĝas per mem laboro.

PLANCHES d’AUTOCOLLANTS ANTI-GUERRE A IMPRIMER

le Capitalisme c’est la guerre ! (français, anglais, esperanto, turc, kurde, arabe, persan, hébreu) Modèle d’autocollants anti-guerre à imprimer sur des planches autocollantes adhésives : (lire la suite pour télécharger la planche complète) Planche complète d’autocollants A4 à télécharger et imprimer sur des étiquettes autocollantes (format 8 étiquettes / page)

COVID-19 – SOLIDARIO KUN VIRINOJ LABORISTOJ EN BANGLADEŝO

La Covid19-pandemio estas tutmonda kaj influos ĉiujn landojn sen distingo. Okcidentaj landoj kiel Francujo, Hispanio aŭ Italio estas jam tre trafitaj, pro nesufiĉa medicina infrastrukturo aŭ nesufiĉa nombro de protektaj ekipaĵoj, kiel maskoj. En tiel nomataj malriĉaj landoj la situacio estas eĉ pli malbona. Foje mankas la baza minimumo, komencante per sapo, kiam ni scias, […]

(EO)/(EN)/(CA) : POSIZO DE LA ARKO (Aŭtonoma Konfederacio de Laboristoj de Bulgario) EN RILATO AL LA MONDA PANDEMIKO

The ARC (Confederation of Autonomous Workers of Bulgaria) is a small anarchosyndicalist organization in Bulgaria. They have been involved via their « healthcare workers » sector in a struggle for the survival of public hospitals for several months. From the start of the epidemic, they called for the adoption of precautionary measures and for solidarity with healthcare […]

SOHEIL ARABI: ANARKIISMO ESTAS FORFLUGI POR CXIAM

Letero de SOHEIL ARABI, la anarkiosindicalista politika malliberulo, en la kavoj de la kalumnia Evin-malliberejo, norde de Teherano, Irano: Anarkiismo signifas flugi por ĉiam. De la momento kiam ni malfermas niajn okulojn al ĉi tiu mondo, de ĉiuj flankoj, reto de religio, nacieco, lingvo, « raso » kaj seksismo estas ĵetita sur nian inteligentecon, kiel malhelpo por […]

Pri murdo de irana ŝtata teroristo per usona ŝtata teroristo

Deklaro de la irana kolektiva « anarkiisma epoko » pri murdo de irana ŝtata teroristo Qasem Soleimani delonge turmentis la homojn kaj ni gratulas la postvivantojn de liaj krimoj en Mezoriento, precipe en Sirio, Irako kaj Jemeno. Kaj dum ni estas feliĉaj al la morto de ĉi tiu militkrimulo, ni deklaras nian fortan opozicion al la ebleco […]

INTERNACIA LABORISTA ASOCIO – STATUTOJ

– I – ENKONDUKO La multjarcenta batalo inter ekspluatantoj kaj ekspluatatoj atingis minacan amplekson. La tutpotenca Kapitalo denove levas sian monstran kapon. Spite la internajn luktojn dissirantaj la kosmopolitajn burgaron kaj kapitalismon, ci-tiuj kreis belegajn kondicojn de rilatoj kiuj devas ebligi ilin lanci sin kun pliaj unueco kaj forto kontrau la proletaro kaj katenigi gin […]

MARKSO, BAKUNIN KAJ LA UNUA INTERNACIO (Internacia Laborista Asocio – ILA / AIT-IWA)

La malsamaj opinioj reprezentitaj de Karlo Markso kaj Mihail Bakunin pri tio, kio devus esti kaj kiel organizi la naskiĝantan laboristan movadon ne nur signis la propran disvolviĝon de la Unua Internacio, de la Internacia Laborista Asocio (ILA), sed ankaŭ estis esprimo de la du grandaj tendencoj, kiuj poste signos la vojon de la laborismo.

Unu estas la tiel nomita politika kaj aŭtoritatema tendenco de la socialismo, unue marksisma, poste socialdemokrata de la 2a Internacio, poste kaj fine, komunisma de la 3a Internacio, subtenita de Sovetio kaj ties subulo, la Ruĝa Sindikata Internacio. La alia estas la kontraŭaŭtoritatema, kolektivisma unue, anarkikomunisma poste, revolucia sindikatisma pli malfrue, kaj fine anarkisindikatisma. La internacia organizo de ĉi tiu dua tendenco estis ILA. Kreita je 1864 kaj rekonstruita en Berlino fine de 1922.

La kontraŭstaro pasis al la historio centrita ĉirkaŭ la figuroj de du el la maksimumaj reprezentantoj de ambaŭ tendencoj, ĝis tia grado, ke oni atribuas al ĝi ĉefan rolon pri la dekadenco kaj neniigo de la unua ILA. Nuntempe ĝi estigas multnombrajn verkojn en kiuj la estimojn kaj la malestimojn oni disdonas laŭ egalaj partoj, depende de la aŭtoro. Sufiĉas ekrigardi interreton.

14-a de julio 1989, 14-a de julio 2019

La pasintan 14an de julio ni festis la 230 jarojn de la Granda Revolucio. Ĉi tiun tagon de la 14-a de julio 1789 homoj de Parizo atakis la Bastilon (nomo de la malliberejo, kie la reĝo povis ĵeti homojn sen ia pravigo), batalu kun la gardistoj kaj komencis detrui ĝin. En Parizo, la Flavaj veŝtoj festis digne la memoron de ĉi tiu tago, kiu estigis mondan revolucio.

Page suivante »