Catégorie : TAGALOG / Philipinnes

Ang rebolusyon ng mga manggagawa ay magiging internasyonal o hindi man

Quico Sabaté: Anarkistang Gerilya

A short biography of anarchist guerrilla Quico Sabaté in Tagalog and English by Peter Gelderloos. Sinulat ni Peter Gelderloos sa Ingles sa Twitter at inisalin ni Simoun Magsalin. Original text in English available after the Tagalog text. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo, Lahumbuwan, at Butingaton sa kanilang komento sa dating draft nito. Noong ika-lima […]