Catégorie : TAGALOG / Philipinnes

Ang rebolusyon ng mga manggagawa ay magiging internasyonal o hindi man

Dalawang Magbubukid (Entre Campesinos) [Errico Malatesta, 1884]

Dalawang Magbubukid is a Tagalog translation of Errico Malatesta’s classic pamphlet, Fra Contadini or as it is known in English, Between Peasants. Fra Contadini is a dialogue between two farmers on anarchism and anarcho-communism. A Spanish translation of Fra Contadini translated as Entre Campesinos was brought to the Philippines by Isabelo de los Reyes, often known as the first Filipino socialist. de los Reyes used […]

Ang Programang Anarkista [Errico Malatesta, 1920]

Isinalin ni: Malaginoo; Pinasalamatan ni Malaginoo si Lahumbuwan sa kanilang tulong sa pagsasalin;Unang Nailathala: Sinulat ni Errico Malatesta ang Il Programma Anarchico at ipinagtibay nito ng Unione Anarchica Italiana sa kongreso nila sa Bologna noong 1920;Pinagmulan: Nailathala noong 2020/11/20 sa Bandilang Itim; Copyleft: Ang teksto na ito ay libre at malaya; Puwede mong kopyahin at […]

Anarkiya at Pamahalaan [Errico Malatesta, 1891]

Inilathala: 1891 (Italiyano), 1989 (Tagalog); Ang “Anarkiya at Pamahalaan” ay isang sipi at pinaikling sanaysay mula sa aklat Anarchy ni Errico Malatesta. Ang anarkiya ay isang salita na nagmula sa wikang Griyego. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay “walang pamahalaan.” Ang salitang anarkiya ay ginamit sa paglalarawan nang pagkawala ng organisasyon at pagkakagulo. Ito […]

Quico Sabaté: Anarkistang Gerilya

A short biography of anarchist guerrilla Quico Sabaté in Tagalog and English by Peter Gelderloos. Sinulat ni Peter Gelderloos sa Ingles sa Twitter at inisalin ni Simoun Magsalin. Original text in English available after the Tagalog text. Pinasalamatan ni Simoun Magsalin sina Malaginoo, Lahumbuwan, at Butingaton sa kanilang komento sa dating draft nito. Noong ika-lima […]