Catégorie : NORVEGIEN / NORSK

For 100 år siden: IAAs stiftelseskongress ble avbrutt to ganger av tysk politi!

Da den syndikalistiske internasjonalen, Internasjonale Arbeider- Assosiasjon, holdt sin stiftelseskongress ved årsskiftet 1922-1923, var det mot en bakgrunn av store omveltninger. Første verdenskrig var avsluttet noen år tidligere, en krig som umiddelbart ble fulgt av omfattende revolusjonære bevegelser i en rekke land, og satte varige trender i verdens utvikling. Under krigen kollapset den sosialdemokratiske internasjonalen, […]

SOLIDARITETS APPELL-Militærpolitiet organiserer forfølgelser mot demonstranter i Colombia!

Militærpolitiet i Colombia jakter på demonstranter som i flere dager har protestert mot den foreslåtte skattereformen som ville ha gått veldig hardt ut over arbeiderklassen. Det er døde, skadde, arresterte, bortførte og kvinner som har blitt voldtatt! President Ivan DUQUE skulle igangsette en ny skattereform, den ble enstemmig avvist av den colombianske befolkningen, akademikere, foreninger […]

Carl O. Tangen

Carl Olsen Tangen (født 1888, død 26. november 1947) var redaktør av Norsk Syndikalistisk Føderasjons (NSF) organ Alarm 1919-27, deretter ansvarshavende i redaksjonskomiteen. Han ble stadig dømt og fengslet for artikler i Alarm. Liv og virke Carl O. Tangen ble fagorganisert i 1906, og sluttet seg til Fagopposisjonen av 1911 i 1912. Tangen var en […]