„Žlté vesty“ z pohľadu aktívnych účastníkov + solidárna akcia v Bratislave

5. február 2019

Nasledujúci text vznikol na základe informácií, ktoré nám poskytla naša sesterská organizácia Národná konfederácia práce (CNT – MAP Francúzsko). Súčasťou článku je aj krátka správa z dnešnej solidárnej akcie na podporu štrajku zvolaného žltými vestami a za prepustenie uväznených ľudí.

5. február 2019

Nasledujúci text vznikol na základe informácií, ktoré nám poskytla naša sesterská organizácia Národná konfederácia práce (CNT – MAP Francúzsko). Súčasťou článku je aj krátka správa z dnešnej solidárnej akcie na podporu štrajku zvolaného žltými vestami a za prepustenie uväznených ľudí.

Francúzskom už viac ako dva mesiace otriasa nový druh sociálneho hnutia. Státisíce ľudí väčšinou z pracujúcej triedy (chudobní pracujúci alebo pracujúci zo strednej vrstvy, nezamestnaní, dočasní pracujúci, ľudia na dôchodku…) sa spájajú a obsadzujú verejné priestory. Svoj hnev vyjadrujú zvyčajne na kruhových objazdoch, ktoré sa nachádzajú na začiatkoch miest a dedín, a usilujú sa prekonať existujúci politický systém.

Títo ľudia oživili metódy boja blízke anarchosyndikalizmu:
– rozhodovanie na všeobecných zhromaždeniach,
– odmietnutie vodcov či zástupcov,
– priame akcie (čiže akcie uskutočnené priamo ľuďmi v boji a teda bez politických strán, odborov či iných organizácií, ktoré by robili prostredníka medzi zhromaždením a štátom či šéfmi),
– autonómia hnutia (hnutie si samo určuje pravidlá konania bez ohľadu na právny rámec),
– pestrosť taktík atď.

Pre lepšiu identifikáciu si ľudia v boji osvojili „žlté vesty“ – univerzálny symbol, ktorý vyjadruje rovnosť všetkých zúčastnených a zviditeľňuje tých, ktorých tí pri moci nechcú vidieť: chudobných a vylúčených z kapitalistického ekonomického systému.

Šéfovia sa obávajú dôsledkov tohto hnutia pre ekonomiku, ktoré doteraz spôsobilo straty vo výške niekoľkých miliárd eur. V priebehu dvoch mesiacov však „žlté vesty“ dosiahli svojou autonómnou aktivitou väčší sociálny pokrok ako všetci zástupcovia odborov a voľby za posledných 20 rokov.

Zrejme ste videli zábery zo stretov žltých viest s poriadkovou políciou. Sú bezpochyby pôsobivé a v prípade 1. decembra v Paríži alebo víkendov v Toulouse (kde pôsobí naša najsilnejšia miestna skupina a francúzske noviny „le Monde“ ho vďaka dlhej anarchistickej tradícii označili za „hlavné mesto radikálnych žltých viest“) môžeme dokonca hovoriť o vzbure. Treba však preniknúť hlbšie a nedať sa zhypnotizovať podobnými zábermi. Pre nás v tomto hnutí nie sú až také dôležité zábery z bojov, ktoré sa opakujú na internete a v televízii, ale skôr fakt, že tisíce ľudí si zvykli stretávať sa na zhromaždeniach, kde rozhodujú sami za seba, bez politických strán či organizácií zvonku, a to, že rozvíjajú vlastnú politiku a kritizujú kapitalizmus a štát.

Moc (kapitalizmus a štát) sa viac bojí potenciálu, ktorý má hromadné uvedomovanie si vlastnej schopnosti uskutočňovať autonómne akcie (zo strany pracujúcich) ako veľkolepej šou plnej násilia. Revolta, ktorá sa spočiatku zameriavala výlučne na problém rastu cien pohonných hmôt, sa v priebehu niekoľkých týždňov rozšírila a mohla by viesť k úplnému spochybneniu systému.

Tí pri moci chcú hnutie zlomiť použitím akýchkoľvek dostupných zbraní: najprv tvrdili, že ide o krajne pravicové hnutie. Tomuto smiešnemu pokusu o očiernenie pomáhala aj väčšina libertínskych či ľavicových organizácií, ktoré sú tak veľmi odrezané od pracujúcej triedy, že nedokážu rozoznať triednu povahu hnutia. Je pravda, že rasisti sa na začiatku v niektorých mestách pokúšali hnutie zmanipulovať, no dnes sú v menšine a niekde boli dokonca násilne vytlačení z demonštrácií. Potom sa vláda pokúšala zmierniť odhodlanie ľudí oznámením, že tí s najnižšími príjmami dostanú finančnú podporu. Toto opatrenie však bolo natoľko mimo sociálnej reality, že vyznelo skôr ako ponižovanie. A tak štát a kapitalisti odložili masku a ukázali pravú tvár: násilie. Pripomenuli nám, že „štát má monopol na legitímne násilie“ a kapitalizmus je systém založený na nadvláde najsilnejších nad najslabšími Clipboard01

Doteraz bolo zatknutých niekoľko tisíc rebelujúcich a stovky ľudí dostali veľmi tvrdé tresty odňatia slobody často iba za to, že boli počas protestov v uliciach. Stovky ľudí skončili so zraneniami, niektorým ohlušujúce granáty odtrhli ruky alebo nohy, iným gumové projektily vypichli oči.

Zapojenie CNT-MAP

Aktivisti CNT sa do hnutia žltých viest zapojili hneď na začiatku. Najprv sme sa iba prišli pozrieť a pochopiť, čo sa deje. Rýchlo sa ukázalo, že sme na jednej lodi s ľuďmi, ktorí zdieľajú našu organizačnú prax všeobecných zhromaždení bez zástupcov, odmietajú politické strany a voľby a žiadajú viac sociálnej spravodlivosti. Zdalo sa nám teda prirodzené zapojiť sa úplne, ale vždy s ohľadom na naše anarchosyndikalistické princípy. Naša intervencia má tiež za cieľ vyhodiť z hnutia fašistov a iných škodlivých parazitov, ktorí ho chcú využiť pre svoje ciele. Keby chcel niekto vedieť viac o praktických problémoch a organizácii hnutia, môžeme poslať nejaké texty preložené zo špeciálneho vydania našich novín venovaných našej aktívnej účasti v hnutí.

Nevieme, ako sa hnutie vyvinie. Je však isté, že bude mať politické dôsledky.

Žiadosť o solidaritu so stíhanými

Zatknutých a uväznených bolo veľa ľudí. Ide najmä o zamestnaných alebo momentálne nezamestnaných pracujúcich, ktorí vo väčšine prípadov nemajú peniaze a sú izolovaní. Považujeme za našu povinnosť vyjadriť solidaritu s tými, čo boli uväznení a odsúdení v priebehu sociálnych bojov, a žiadať ich prepustenie. Akékoľvek solidárne akcie sú vítané, hoci aj symbolické.

Na 5. februára zvolali žlté vesty štrajk. CNT-MAP vyzýva k zapojeniu sa do generálneho štrajku.

Násilie je štát a kapitalizmus!

CNT-MAP Francúzsko

 contact (at) cnt-ait.info

===========================

Solidárna akcia v Bratislave

Na výzvu CNT-MAP k solidárnym akciám zareagovali aj sekcie Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Zatiaľ vieme o ZSP v Poľsku, KRAS v Rusku, SolFede vo Veľkej Británii a NSF v Nórsku. Na Slovensku zorganizoval zväz Priama akcia návštevu veľvyslanectva Francúzskej republiky.

Veľvyslanectvo sme navštívili hneď ráno. Otvoril nám šéf bezpečnosti, ktorý nás informoval, že stretnutie s veľvyslancom nie je možné, keďže sa tam momentálne nenachádza. Informovali sme ho o dôvode protestu a odovzdali mu list pre veľvyslanca. Prisľúbil, že list preloží do francúzštiny a odovzdá veľvyslancovi.

Držíme palce našim kamarátom a kamarátkam vo Francúzsku!

PA_Bratislava_Protest_Vests_1
PA_Bratislava_Protest_Vests_2

Znenie listu veľvyslancovi:

Pán veľvyslanec Christophe Léonzi,

týmto reagujeme na medzinárodnú výzvu Národnej konfederácie práce (CNT-AIT, francúzskej sekcie Medzinárodnej asociácie pracujúcich) a vyjadrujeme solidaritu s hnutím tzv. žltých viest vo Francúzsku.

Vyjadrujeme podporu štrajku zvolaného žltými vestami, ktorý sa dnes odohráva vo Francúzsku. Žiadame zastavenie policajného násilia voči účastníčkam a účastníkom všeobecných zhromaždení a demonštrácií a okamžité prepustenie uväznených.

Očakávame, že o našom proteste budete informovať príslušné orgány priamo vo Francúzsku. Hnutie žltých viest budeme pozorne sledovať a informovať o ňom na Slovensku.

Solidárny zväz pracujúcich Priama akcia

slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich

V Bratislave 5. februára 2019

https://www.priamaakcia.sk/-Zlte-vesty-z-pohladu-aktivnych-ucastnikov-solidarna-akcia-v-Bratislave.html

===== Translations :
(de) IAA: Solidarität mit den Sozialprotesten in Frankreich

(en) Solidarity with the Social Protests in France: Resistance to Capitalism, Exploitation!and the State!

(es) Solidaridad con las protestas sociales en Francia: ¡Resistencia al capitalismo, explotación y al Estado!

(no) « IAA: Solidarität mit den Sozialprotesten in – Solidarnost sa društvenim protestima u Francuskoj: » CNT-AIT Frankrike: Solidaritet med de sosiale protestene i Frankrike- de «gule vestene»: Motstand mot kapitalismen, utbyttinga og staten

(ru)  Франция: Анархо-синдикалистыподдерживаютдвижение « желтыхжилетов » ивсеобщуюстачку

(sh) Solidarnost sa društvenim protestima u Francuskoj: Otpor kapitalizmu, eksploataciji i državi!

LE NOUVEAU MONDE C’EST « CIRCULE OU CREVE » …

Cédric Chouviat était de ceux qui se lèvent tôt pour gagner leur vie dans un monde étouffé de normes inapplicables et où l’exploitation des travailleurs se développe derrière un discours qui nous vante sans cesse l’uberisation du travail.

Il était livreur dans une de ces capitales où la bourgeoisie règne en maitre, où les petites mains du capitalisme ne doivent faire que passer, où un « auto-entrepreneur » ne trouve plus de place pour garer son fourgon.

Le quai Branly et l’avenue de Suffren appartiennent à ces beaux lieux de Paris interdits aux gilets jaunes, à ces avenues qui transpirent le fric et où les travailleurs ne sont que tolérés, des endroits dans lesquels la police est là pour faire appliquer une ségrégation sociale au quotidien.

Ce 3 janvier à l’angle de ces deux artères Cédric Chouviat comme il en avait le droit a voulu filmer les policiers qui contrôlaient son activité de livreur.

Cela leur a déplu, ils ont infligé une clé d’étranglement et un placage ventral meurtrier qui lui ont fracturé le larynx.

Cédric Chouviat est mort victime de toute cette bestialité sociale, il était le père tranquille de cinq enfants et avait quarante et un ans.

L’Assemblée de la CNT-AIT de Toulouse, le 8 janvier 2020

La libertad a pedazos

__(Publicado en el periodico de la CNT-AIT de Francia « Anarchosyndicalisme » n°162, enero-febrero Jan-fév 2019, Especial chalecos amarillos)__

 »La libertad no puede ser sino la libertad en su totalidad, un pedazo de libertad no es la libertad. Max STIRNER »

(Publicado en el periodico de la CNT-AIT de Francia « Anarchosyndicalisme » n°162, enero-febrero Jan-fév 2019, Especial chalecos amarillos)

 »La libertad no puede ser sino la libertad en su totalidad, un pedazo de libertad no es la libertad. Max STIRNER »

La Libertad pues, con L mayúscula. Es el principio que figura en el lema en tres puntos de la República francesa. En « Le Chant du départ » [1] , la libertad guía nuestros pasos, pero al final, asusta a la burguesía. Con el tiempo, el aparato del Estado la va troceando. La libertad solo sirve para enviarnos a la guerra, en los otros casos, se desbarata el principio. El Estado no hablará de Libertad, sino de libertades, libertad de esto o de aquello; así podrá oponer una a otra, utilizar un poco de una para limitar la otra.

Manifestar es un modo de expresión, la libertad de manifestar es un pedazo de la libertad de expresión, que resulta ella misma de los troceados del principio de base. Entonces el aparato legislativo va a enmarcar estas libertades con leyes y reglas y una vez reducida la libertad a trozos, se va a encargar de limitarlos. Así es como algo tan sencillo como es una manifestación puede encharcarse en un pantano administrativo, reglamentario y penal.

He aquí el Estado de derecho: los diferentes marcos que crea alrededor de dichas libertades son como tantas vallas alrededor de los diferentes campos y luego, sigue invocando la libertad de circular para reprimir a los huelguistas o manifestantes que bloquean una fábrica o una rotonda, y la viola cuando se trata de impedir la circulación de transeúntes, un autobús o un tren sospechosos de querer reunirse con los chalecos amarillos.

En la práctica, el Estado de derecho es el del derecho del más fuerte. Los chalecos amarillos han invocado un principio: la Libertad y el Estado les opone su Derecho. Saludemos de paso el talento y la inventiva de algunos magistrados que han designado, al azar de los procedimientos, como solos elementos constitutivos de un delito la posesión de un par de guantes para fulano o de una cazadora de cuero para mengano, en pleno invierno. El resultado de tal genio incriminatorio son decenas de presos.

De manera muy simplista se ha resumido el asunto entre Dictadura y Democracia. Maticemos un poco: todo se relaciona con el marco que se llama Derecho, cuanto más estrecho el marco, menos libertad tenemos. Sepamos que existe este marco y que el Estado carece de escrúpulos para estrechar el cerco.

Esta es la realidad. Por eso somos libertarios.

CNT-AIT

[1]Le Chant du Départ,«Canción de la partida», famosa canción de la Revolucion Francesa

GILETS JAUNES, ACTE XXII, TOULOUSE le 13 avril 2019 : NOUS ETIONS LA …

ACTE XXII, Toulouse,

NOUS ÉTIONS LA …..

Acte XXII, le Samedi 13 Avril hier à Toulouse, dés 13 heures nous avons vu le premier cortège des gilets jaunes attaqués et nassés par les Force De Répression ( FDR ) sur les allées Jean Jaurés. Puis nous avons vu des manifestants sauvagement matraqués rue Bayard. Nous avons vu vers 16 heures la Bac prendre pour cible Eric Drouet qui discutait paisiblement sur le trottoir et charger la foule pacifique sur le Boulevard de Strasbourg. Et encore et toujours les porteurs de banderole systématiquement agressés et dépouillés.

ACTE XXII, Toulouse,

NOUS ÉTIONS LA …..

Acte XXII, le Samedi 13 Avril hier à Toulouse, dés 13 heures nous avons vu le premier cortège des gilets jaunes attaqués et nassés par les Force De Répression ( FDR ) sur les allées Jean Jaurés. Puis nous avons vu des manifestants sauvagement matraqués rue Bayard. Nous avons vu vers 16 heures la Bac prendre pour cible Eric Drouet qui discutait paisiblement sur le trottoir et charger la foule pacifique sur le Boulevard de Strasbourg. Et encore et toujours les porteurs de banderole systématiquement agressés et dépouillés.

Et comme pour parachever toute cette brutale besogne, comme pour mettre l’accent, circonflexe, sur le A de toute cette lâcheté répressive nous avons vu vers 19 heures rue Alsace Lorraine au niveau des Augustins ces FDR, toute honte bue, la BAC et un peloton de policiers, s’attaquer à la fois à la presse, au médics et aux témoins. A ce moment un photographe de la presse fût jeté à terre et tabassé au sol par la BAC puis embarqué manu mitari…

Hier à Toulouse la stratégie du pouvoir était simple : tout faire pour empêcher de manifester ou, faute de mieux , pour nous empêcher de nous compter. Pour notre part et au vu du nombre de cortèges dispersés dans toute la ville , d’Arnaud Bernard à la place des Carmes , tous aussi fournis que déterminés nous estimons ce nombre à plus de 15.000 manifestants.

C’est ce nombre qui explique que les FDR furent débordés, à l’image de leur canon à eau embourbé Allées François Verdier et à celle de la place du Capitole plusieurs fois prise hier par les gilets jaunes malgré toutes le rotomontades du Pouvoir ( Voir photo prise vers 14h30sur notre page facebook @CNT.AIT.Toulouse)

Oui , malgré toute la violence des FDR à la solde de Macro, hier comme demain pour l’honneur des Travailleurs , pour un Monde meilleurs, nous étions là et nous serons toujours là !

CNT-AIT Grand Sud Ouest
http://cntaittoulouse.lautre.net

SOLIDARITE INTERNATIONALE AVEC LES GILETS JAUNES : RASSEMBLEMENT A VARSOVIE

Solidarité avec les manifestations en France! Lutte mondiale contre le pouvoir et le capital! Rassemblement devant l’Ambassade de France à Varsovie le 09 février 2019, pendant l’Acte XIII
Solidarity with the protests in France! Global struggle against Power and Capital! French Embassy in Warsaw
Solidaridad con los protestas en Francia. Lucha internacional contra el Poder y Capital! Embajada de Francia en Varsovia.

Solidarité avec les manifestations en France! Lutte mondiale contre le pouvoir et le capital! Rassemblement devant l’Ambassade de France à Varsovie le 09 février 2019, pendant l’Acte XIIISolidarity with the protests in France! Global struggle against Power and Capital! French Embassy in WarsawSolidaridad con los protestas en Francia. Lucha internacional contra el Poder y Capital! Embajada de Francia en Varsovia.

عاشت الحركة الاجتماعية لاصحاب السترات الصفراء و الاناركيين …

تونس في 8 ديسمبر 2018
اندلعت حركات السترات الصّفراء و الاناركيين بكامل جهات فرنسا كردّ فعل على الزيادات المشطة في ثمن المحروقات و اتخذت شكل مواجهات مع البوليس في باريس .

تونس في 8 ديسمبر 2018
اندلعت حركات السترات الصّفراء و الاناركيين بكامل جهات فرنسا كردّ فعل على الزيادات المشطة في ثمن المحروقات و اتخذت شكل مواجهات مع البوليس في باريس .


و لكن تطوّرت هذه الحركة للرد على صلف ماكرون و حكومته و لتعبّر عن حقيقة عمقها الاجتماعي و الطبقي بأن رفّعت سقف مطالبها رغم تراجع الحكومة لتصل لأكثر من عشر مطالب منها الرفع في الأجر الأدنى و فرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء و المطالبة برحيل ماكرون كممثل لسياسة الانحياز الفاضح للبرجوازيّة على حساب مزيد تفقير الكادحين و المهمشين و العاطلين الذين ازدادوا بشكل مطلق … و من الممكن أن تتحوّل هذه الحركة الى ثورة اذا ما تواصل صلف حكومة ماكرون
و هذه الحركة أسقطت أسطورة النموذج الدّيمقراطي الغربي النّاجح و النّاجع لانهاء النّزاعات الطبقيّة و قدرته على استيعابها و بان بالكاشف صلف هذه الانظمة باعتمادها قمع حتّى التلاميذ و تشويه الحركة عبر المندسين و الاعلاميين و التشويش عليها و اعتماد اساليب لا علاقة لها بحقوق الانسان الذي طالما تشدقت به فأوقفت الف متظاهر أو أكثر و منهم من لم يلتحق بعد بالتحركات و اعتمدت الضرب و الملاحقة و الغاز المسيل للدموع و الماء الساخن بشكل مكثف و لكنها لم تزد الحركة الّا مزيدا من تعاطف الفرنسيين …


كما أثبتت شكلا جديدا للنقاش الأفقي و بلورة الأهداف باعتماد فضاء التواصل الاجتماعي وأعطت مثالا يحتذى للحركات الاجتماعيّة العضويّة و القاعديّة و للتنظّم الذاتي للجماهير كبديل حيّ و مجدي عن القيادات التمثيليّة الحزبيّة و المدنيّة الحاكمة و المعارضة العميلة للنظّام و هذه الحركة تأكد احتداد الأزمة العالميّة و عطالة و اختناق تعيشه دوائر رأس المال الأوروبي و العالمي ..
انتشرت الحركة في بلدان اوروبيّة أخرى كبلجيكا و بلغاريا و ايطاليا و هولاندا … و أخذت في عديد المناطق شكل المواجهات الصداميّة و هذا يؤكد البعد الأممي لهذه الحركة التي تعتبر امتدادا للسيرورة الثوريّة التي اندلعت في تونس و تستدعي التّضامن الأممي بين كلّ الحركات الاحتجاجيّة في الشرق و الغرب فهذا التضامن هوّ الكفيل بمواجهة الرأسمال المعولم ..

و عليه نعلن مساندتنا التّامة لهذا الحراك الاجتماعي و لامكانيات تطوّره الثّوري و نطالب باطلاق سراح الموقوفين دون قيد أو شرط و محاسبة كل المتجاوزين في حق المتظاهرين

عاشت الحركة الاجتماعية لاصحاب السترات الصفراء و الاناركيين …
عاش التضامن الاممي لشعوب الشرق و الغرب ضامنا لمواجهة رأس المال المعولم

الاتحاد الاناركي الطلابي

Déclaration de l’Union des Etudiants Anarchistes (Tunisie) : vive la lutte des gilets jaunes et des anarchistes !

Tunisie le 8 décembre 2018

Les mouvements des Gilets jaunes et des anarchistes ont éclaté dans toutes les régions de la France en réponse à la hausse du prix de l’essence et ont pris la forme de confrontations avec la police à Paris notamment.

Cependant, ce mouvement a évolué pour répondre à l’arrogance de Macron et de son gouvernement, approfondissant ses revendications sociales et s’exprimant de plus en plus sur une base de classe. Macron ayant refusé d’entendre ces revendications, le Gilets jaunes ont étendu le niveau et le nombre d’exigences, qui sont désormais au nombre de plusieurs dizaines dont l’augmentation du salaire minimum, le rétablissement de l’ISF ou encore l’exigence de son départ en tant que représentant flagrant d’une politique injuste au profit de la bourgeoisie qui accroît l’appauvrissement des travailleurs, des marginalisés et des chômeurs. Ce mouvement pourrait même se transformer en révolution s’il continue sa progression.

Ce mouvement a également prouvé la pertinence de nouveaux modes d’organisation (discussion horizontale, prise de décisions dans des espaces de communication sociale [autonome]). C’est un un exemple pour les mouvements sociaux comme les organisations y compris de base. Il démontre que l’auto-organisation des masses est une alternative viable à la représentativité, aux partis politiques (qu’ils soient de la classe dominante ou de l’opposition)  et aux leaders clientélistes. Le mouvement s’est étendu à d’autres pays européens tels que la Belgique, la Bulgarie, les Pays-Bas …

En effet, ce mouvement a abandonné le mythe de l’efficacité sociale du modèle « démocratique » occidental. Ce modèle, {basé sur la représentativité] vise à empêcher les conflits de classe pour au contraire les absorber [dans le compromis social]. La réalité de ce système représentatif qui n’a rien à voir avec les droits de l’homme a éclatée au grand jour, avec la répression brutale, les mutilations et la confusion mensongère médiatique. Des dizaines de milliers de manifestants, y compris ceux qui n’avaient pas rejoint le mouvement à son début, ont subi de manière intensive les coups et les courses-poursuites [de la police], les gaz lacrymogènes et les canons à eau. Mais cela n’a fait que renforcer la sympathie des Français pour le mouvement.

[Depuis 2011] Dans de nombreuses régions, ce choc des modèles [auto-organisation versus représentativité] s’est matérialisé, confirmant ainsi la dimension internationale de ce mouvement, prolongement du processus révolutionnaire qui a éclaté en Tunisie [en 2011]et  à la solidarité internationale entre tous les mouvements de protestation du Nord et du Sud. Seule la Solidarité internationale est capable d’affronter le capital mondialisé. Nous déclarons notre soutien total à ce mouvement social et aux possibilités de son développement révolutionnaire et demandons la libération inconditionnelle des détenus, ainsi que la responsabilité de tous ceux qui violent le droit des manifestants.

Longue vie au mouvement social des Gilets Jaunes et des Anarchistes …

Vive la solidarité internationale des peuples du Sud et du Nord contre le Capitalisme mondialisé.

Union des Etudiants Anarchistes (TUNISIE)