ანარქიზმი : ძალიან მოკლე შესავალი

ავტორები: ვარდი, კოლინ

საკვანძო სიტყვები: ანარქიზმის განსაზღვრებები

რევოლუციური მომენტები ანარქიზმის ისტორიაში
სოციალიზმის კრახი
ნაციონალიზმის და ფუნდამენტალიზმის დეფლაცია
ფედერალური დღის წესრიგი

გამოცემის თარიღი: 2018
გამომცემელი: თბილისი

ანარქისტული ბიბლიოთეკა;

Laisser un commentaire