MÍR CHATRČÍM, VÁLKU PALÁCŮM!

PROHLÁŠENÍ FRANCOUZSKÉ CNT – MAP K VÁLCE NA UKRAJINĚ: MÍR CHATRČÍM, VÁLKU PALÁCŮM!

Invaze ruské armády na Ukrajinu je jen důsledkem zásadně úchylného geopolitického a hospodářského systému. Systematickým stavěním lidí proti sobě pomocí nacionalismu  a honbou za mocí a  za co nejlepším ziskem jako konečným cílem života každého, tento systém –  kapitalismus a jeho spojenec stát – ničí veškerou solidaritu a prosazuje šílený individualismus.

Vyvolává válku a barbarství tím, že ničí velké přírodní rovnováhy (klima, biologická rozmanitost atd.), vytváří zdravotní krize (Covid atd.), sociální (hladomory, drancování zdrojů atd.) krize.

 Odmítáme se vrátit k této smrtící logice a jsme se všemi odvážnými odpůrci, kteří v Rusku a Bělorusku navzdory velmi brutálním policejním represím jsou proti této šílené válce. Podporujeme jakoukoliv dezerci a vyzýváme Evropu, aby otevřela své hranice všem, kteří prchají nebo se odmítají účastnit války.

Prohlašujeme, že pouze sociální revoluce může vybudovat další budoucnost prostřednictvím solidarity, spravedlnosti a svobody v míru. Na Ukrajině, v Etiopii, Jemenu a jinde.

Mír chatrčím, válku palácům!

CNT-AIT (Národní konfederace práce), členská sekce Mezinárodní asociace pracujících

https://osip.cz/prohlaseni-francouzske-cnt-map-k-valce-na-ukrajine-mir-chatrcim-valku-palacum/

En français / in French : Paix aux chaumières, Guerre aux Palais !

En esperanto : Paco en la dometoj, Milito en la Palacoj!

En russe / на русском языке : «Мир хижинам, война дворцам!»

en tchèque : MÍR CHATRČÍM, VÁLKU PALÁCŮM!

En anglais / in english : Peace to the cottages, War on the Palaces!

En allemand / auf Deutch : Friede den Hütten, Krieg den Palästen!

En espagnol / en español : ¡Paz en las cabañas, guerra en los palacios!

=======

PROHLÁŠENÍ ŠPANĚLSKÝCH ODBORŮ CNT – MAP: NE VÁLCE! NE MILITARISMU! PROTI KAŽDÉMU IMPERIALISMU!

Vzhledem k mrazivým událostem vyplývajícím z invaze ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu nemůžeme déle mlčet. Věříme, že toto je čas, kdy musíme pozvednout svůj hlas, hlas lidskosti, nad jakoukoli jinou otázku. Nejsme odborníci na geopolitiku, dokonce ani amatéři; nejsme odborníci na energetické zásoby, ani průmyslové, ani zemědělské. Ve skutečnosti nejsme experti prakticky na nic, pouze na naše řemeslo a práci jako dělníci, jimiž jsme, a to je přesně to, proč věříme, že nám dává legitimitu, abychom hanobili válku proti nám v realitě obyčejných lidí z pracující třídy. Protože toto, i když nám říkají něco jiného, není o vlasti, ani o historických územích, jde o kapitalismus a vyhrocenou nenávist tohoto systému vůči lidem, nenávist pramenící z touhy vydělávat stále více peněz a dosáhnout stále větší moc.

Mohou nám říkat, že ten zlý je jeden nebo druhý, ale realita je mnohem jednodušší: realita je opět to, čím trpí pracující třída bez ohledu na jejich národnost: smrt, utrpení, vystěhovalectví…

Nenecháme se zmást těmi, kteří bagatelizují fašismus a nacismus tím, že jednoho nebo druhého kvalifikují jako nacisty nebo fašisty. Protože tohle je pořád stejný kapitalismus. Nikdo, kdo je pro válku, není v tomto příběhu dobrý. Nikdo, kdo si plní ústa prosící o smrt, nemůže být k ničemu. Je zbytečné apelovat na již zaniklé politické bloky, zdůvodňovat určité postoje. Putin není komunista. Biden není pacifista. Jedni i druzí se málo starají o demokracii. Ve skutečnosti jsou vyřezány ze stejného vzoru. Oba slouží, každý svým způsobem, obchodní oligarchii. Tomu 1%, které ovládá světovou ekonomiku a které má tu drzost mluvit o ekonomických výhodách války, ignorujíce utrpení, které způsobuje. Ukrajinci, Rusové a lidé z jakékoli jiné části světa jsou naše sestry a bratři; třídní sestry a bratři, a těm se zavazujeme, za ně pozvedáme hlas, abychom dál křičeli: NE VÁLCE! NE MILITARIANISMU!

Dost toho, abychom se navzájem zabíjeli, abychom dělali jejich špinavý byznys. Dost vašeho kapitalismu. Povstaňme my, pracující třída, za svou vlastní emancipaci a nechme zbavit síly tento dav zbabělců se zločineckou mentalitou, kteří křičí po válce, kteří nejsou schopni dát své životy za cokoli a kohokoli.

Přestaňme přemýšlet v pojmech, které nám napovídá a vnucuje systém nadvlády, a zamysleme se nad novým světem, který můžeme vybudovat: bez násilí a kde jsou všichni lidé sestrami a bratry. Opusťme merkantilismus a komodifikaci života. Ale dokud ten čas přijde, křičme jedním hlasem:

ZASTAVTE VÁLKU! ZASTAVTE TO HNED! ANI PUTIN, ANI BIDEN! NE NATO!

VOJÁCI VŠECH ARMÁD: DEZERTUJTE!

Confederación Nacional del Trabajo / CNT-AIT (Národní konfederace práce, členská sekce Mezinárodní asociace pracujících)

https://osip.cz/prohlaseni-spanelskych-odboru-cnt-map-ne-valce-ne-militarismu-proti-kazdemu-imperialismu/

PROHLÁŠENÍ SRBSKÝCH ODBORÁŘŮ Z ASI – MAP K VÁLCE NA UKRAJINĚ: PROMĚŇTE KAPITALISTICKÉ VÁLKY V REVOLUCI PRACUJÍCÍCH!

„Ve válce dává stát děla, bohatí voly a chudí syny. Když válka skončí, stát bere děla, bohatí  své voly a chudí počítají hroby. “ – Lidové přísloví

Války kapitalistických mocností za zájmy jejich vládnoucích tříd nedávno vstoupily do nové fáze. V dobách, kdy Spojené státy bombardovaly Somálsko, Saúdská Arábie bombardovala Jemen a Izrael bombardoval Sýrii, se exponent NATO Ukrajina a Rusko otevřeně střetly na Ukrajině. Stejně jako ve všech válkách vedených v zájmu vládnoucí třídy je největším poraženým z těchto masakrů po celém světě pracující třída.

Je zřejmé, že tendence k rozšíření NATO, nejsilnější a nejagresivnější vojenské aliance na světě, na Ukrajinu, stejně jako její podpora nepochybně nacifikovaného režimu vytvořeného po převratu v roce 2014 v této zemi, byly důvodem útoku Ruska na Ukrajinu, protože ohrozil zájmy její vládnoucí třídy. Je také zřejmé, že touto válkou USA ukázňují EU, která byla díky svým ekonomickým zájmům příliš připravena spolupracovat s Ruskem. Takto funguje vztah kapitalistických a imperialistických sil.

Revolucionáři však musí jednat v zájmu pracujících, nikoli té či oné kapitalistické formace. Je třeba pochopit, že bez ohledu na určité rozdíly mezi nimi, které je v tom či onom segmentu barví krásnějšími barvami – boj proti zájmům pracujících je společný všem kapitalistickým silám.

Nová fáze kapitalistických válek také otevřela novou sezónu zbrojení mezi kapitalistickými krvežíznivci. Miliardy a miliardy našich peněz byly nasměrovány do válečné, vojensko-průmyslové mašinérie. Tuto politiku prosazují všechny kapitalistické frakce bez ohledu na stranickou příslušnost. Zvlášť zarážející je, že jak hlavní investor, tak země, jejíž kompradoři nám stříhali klobouky – Německo – se také začali do značné míry otevřeně zbrojit, čímž zpochybnili rozhodnutí Postupimské konference z roku 1945.


Tváří v tvář hrůzám války je velmi snadné udělat chybu a bezmocně volat po míru. Kapitalistický mír však není mír. Takový „mír“ je ve skutečnosti jinak inzerovanou válkou proti pracujícím. V této situaci důsledný antimilitaristický postoj znamená vyvinout přímé úsilí k zastavení kapitalistické války, ale zároveň převzít kontrolu nad situací v zemi a radikálně změnit socioekonomický systém – to znamená, že organizovaný třídní boj je potřeba.

Naše organizace působí v Srbsku, ekonomické kolonii Evropské unie, která není členem NATO kvůli spleti historických okolností. Ačkoliv Srbsko není součástí NATO, provádí většinu svých mezinárodních vojenských cvičení a vojensko-technické spolupráce s NATO, geograficky obklopeno zeměmi, které jsou součástí této zločinecké aliance, a jako nepřerušenou nit ve všech srbských vládách za posledních 20 let působilo velké množství agentů NATO.

Protože úkolem všech revolucionářů je bojovat proti své vládnoucí třídě a jejím militaristickým zločinům během kapitalistických válek, bude se Anarchosyndikalistická iniciativa v tomto kontextu i nadále zaměřovat na vzdorování všem imperiálním a kapitalistickým silám v Srbsku, z nichž má v současnosti nejsilnější vliv  NATO. Budeme také bojovat proti všem pokusům nedržení se neutrality a stavět se na jakoukoli stranu ve válkách vedených proti lidem na celém světě.

Zároveň vyzýváme vojáky všech válčících stran, aby odmítli příkazy svých důstojníků a znemožnili řízení  všech kapitalistických armád. Vyzýváme obyvatele válčících států, aby se postavili válce a co nejvíce sabotovali válečné úsilí „svých“ států. Je třeba převzít kontrolu nad společností a výrobními prostředky a předat je dělnickým a lidovým shromážděním. Jen tak můžeme skutečně ukončit všechny války a umožnit vytvoření předpokladů skutečně svobodného a mírového světa, bez kapitalistických společenských vztahů, států a imperialistické destrukce.

Ne válce mezi národy, ne míru mezi třídami!
V Bělehradě, 1. březen 2022

Anarhosindikalistička inicijativa, Sekcija Međunarodnog udruženja radnika i radnica (Anarchosyndikalistická iniciativa – Mezinárodní asociace pracujících)

https://osip.cz/prohlaseni-srbskych-odboraru-z-asi-map-k-valce-na-ukrajine-promente-kapitalisticke-valky-v-revoluci-pracujicich/

1 commentaire sur MÍR CHATRČÍM, VÁLKU PALÁCŮM!

Laisser un commentaire