کلمبیا: نابودی دولت، استقرار مجامع عمومی

Solidarity woth Colombia

ما تشکلات زیر امروز همراه با مردم در کلمبیا علیه افزایش مالیات بر ارزش افزوده‌ی مایحتاج اولیه تظاهرات می‌کنیم. ما بر ضد اصلاحاتی هستیم که دولت در نظر گرفته چرا که آن را دزدی از جیب طبقه کارگر، دهقانان، زحمتکشان بخش خدمات و خویش‌‌فرمایان می‌دانیم. سیاست‌های دولت ایوان دوکه (Iván Duque) که خود از ئوریبه (Uribe) الهام گرفته است، شکست خورده‌اند. دوکه می‌خواهد فاجعه را با یک رشته کارهای عمرانی، قوانین و احکام حکومتی لاپوشانی کند. او در این راه از رسانه‌ها، تبلیغات و ناسیونالیسم بهره می‌جوید. تمام سیاست‌های دوکه یک دزدی واقعی از همه مردم این منطقه از قاره (کلمبیا) است.

دوکه به دروغ قول داده بود که مالیات را کاهش می‌دهد، اما این در واقع دزدی از عموم مردم بود تا بیست خانواده بتوانند بر تمام کشور استیلا پیدا کنند. این بیست خانواده با فساد ثروتمند شدند و بر تمام نقاط کشور حکمرانی می‌کنند. آنها قانونی و غیرقانونی از سلاح استفاده می‌کنند. این خانواده‌ها از رانت‌های قانونی یا بازار سیاه برخوردار هستند و در تجارت مواد مخدر، قاچاق، برده‌سازی انسان‌ها، غصب زمین‌های کشاورزی و بهره‌برداری غیرقانونی از معادن بهره می‌برند.

اینان چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند که مردم به دولت اعتماد کنند در حالی که همین دولت مدام مردم را سرکوب می‌کند؟مدیریت کووید فاجعه‌بار است. سیاست دوکه امکان کوواکس را نابود کرد در حالی که می‌شد با آن واکسن تهیه کرد. بدتر آن که دولت به خود اجازه داد سیستم بهداشتی را کالایی‌سازی کند.فشاری که روی زحمتکشان بهداشت و سلامتی گذاشته می‌شود روز به روز افزایش می‌یابد. معلمان و تمام مردمی که با عرق جبین و اشک کار می‌کنند تحت فشار هستند.

از سوی دیگر در بخشی از کشور جنگ ادامه دارد چرا که دولت کنونی تصمیم‌های سیاسی بر خلاف خواسته مردم گرفت، همان مردمی که اکنون کشته‌شدگان را می‌شمارند. دولت دوکه مردم را سرکوب می‌کند تا مشتی اندک با حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی بتوانند امتیازات خود را حفظ کنند. مردم از دور جدید خشونت‌ها رنج می‌برند. مردم به توافقات برای پایان جنگ امیدوار بودند، اما دولت به آنها خیانت کرد و آتش‌بیار جنگ شد.

به همین دلیل است که ما آنارشیست‌ها مخالفت خود را با یک شکل اعتراض که راهپیمایی در «خیابان هفتم» [اصلی‌ترین خیابان بوگوتا، پایتخت کلمبیا] است، اعلام می‌کنیم. ما خواستار اعتصاب عمومی نامحدود هستیم تا توازن قوا به نفع مردم برهم خورد.

باید خودگردانی شهرها و اشتراکی کردن زمین‌ها در دستور کار قرار گیرد. زمین‌ها باید به آنانی برگردند که نیاکانشان در آنها بودند. زمین‌ها را باید از غاصبان پس گرفت. مجامع عمومی، کمونالیسم و تصمیم‌گیری افقی ممکن هستند. در هر مجمع عمومی باز و مشارکتی می‌تواند به صورت جمعی تصمیم‌گیری کرد. در یک مجمع عمومی که پذیرای گونه‌گونی و بحث آزاد است خودبه‌خود اتوریته‌ از بالا و خودکامگی رهبران کوچک و بزرگ جایی نخواهند داشت. هیچ کس پدرخوانده و آقا بالا سر مردم نیست. لزومی ندارد که دولت، که همیشه جای مشتی الیت است، برای اصلاحات ارضی تصمیم‌گیری کند، مجامع روستایی خود توانایی تصمیم‌گیری و اجرای بی‌واسطه‌ی آنها را دارند. کافی‌ست برای برپایی مجامع عمومی توافق شود و آنها را عملی کرد.

نابودباد مناسبات بردگی دولت الیگارشیکبه خیابان‌ها برگردیمعلیه سرکوب مقاومت کنیممجامع عمومی شهری و محلات را تشکیل دهیمنابودباد مناسبات مردسالارانه برای برابری زن و مردجنگ داخلی بر اساس توافقات باید پایان یابدنافرمانی مدنیبرچیده‌باد اصلاحات مالیاتی، اصلاحات بازنشستگی و اصلاحات قانون کارنابودی دولت و جایگزینی آن با مجامع عمومیکلکتیو ضدفاشیست Kaos Kreadorگروه پرچم‌های سیاهاتحادیه لیبرتر دانشجویی و کارگری (https://www.uletsindical.org/)

۵ مه ۲۰۲۱