مطالبات سیاسی – صنفی بخش روسیه عضو انجمن بین‌المللی کارگران

مطالبات سیاسی – صنفی  بخش روسیه عضو انجمن بین‌المللی کارگران

ما اهمیت نمی‌دهیم که چه باندی دولت را تشکیل می‌دهد – مهم این است که ما بهتر زندگی کنیم.

ما خواستار آزادی واقعی اجتماعات، تجمعات، اعتصابات و فعالیت‌های صنفی هستیم.

ما خواهان پایان سیاست‌های ضداجتماعی هستیم: سیاست دستمزد پایین و کاهش سیستماتیک درآمد واقعی اقشار گسترده مردم، تخریب تأمین اجتماعی ، کالاسازی آموزش و بهداشت، خصوصی سازی، افزایش مداوم قیمت‌ها و…

ما خواستار پایان دادن به «اصلاحات اقتصادی» هستیم که کارفرمایان، بانکداران و مقامات دولتی را ثروتمندتر می‌کنند و مردم عادی فقیر و فقیرتر می‌شوند. همه این اقدامات باید فوراً متوقف شوند.

ما خواستار لغو قانون شرم آور «افراط گرایی» هستیم. خودسری پلیس و لباس‌شخصی‌ها و رؤسای ریز و درشت آنان باید متوقف شود. مردم به حقوق احتیاج دارند، نه به سرکوب و اخاذی. شهرها و روستاهای ما متعلق به ساکنان آنهاست نه مسئولان.

ما به «انتخابات عادلانه» که در آن «پوتینیست‌ها»، لیبرال‌ها، «شبه قرمزها» و فاشیست‌ها رقابت کنند تا معلوم شود چه کسی باید پوست ما را بِکَنَد، نیازی نداریم. ما به یک زندگی مناسب نیاز داریم.

ما خواهان:

• افزایش سطح دستمزدها به حد متوسط اروپا

• رشد خودکار دستمزدها مطابق با افزایش قیمت‌ها

• ۶ ساعت کار در روز و ۵ روز در هفته بدون کاهش دستمزدها

• مرخصی باحقوق برای حداقل یک ماه برای همه کارگران

•  کاهش قیمت کالاهای اساسی و خدمات و جلوگیری از افزایش آنها

•  ممنوعیت اخراج بدون موافقت کارگری

• دارو، آموزش، حمل و نقل شهری و مسکن و خدمات عمومی رایگان

• لغو کامل «اصلاحات بازنشستگی» سال ۲۰۱۸

هستیم و با هر دولتی که این خواسته ها را نپذیرد، مبارزه می‌کنیم.

 ما اعتقاد نداریم که دموکراسی نمایندگی با انتخابات، رئیس‌جمهور، دولت‌ها و دوما می‌تواند مشکلات ما را حل کند. آنها حق ندارند در مورد ما تصمیم بگیرند. همه ما فقط با داشتن یک سیستم خودمدیریتی جهانی و «دموکراسی مستقیم» در محل زندگی، کار و تحصیل می‌توانیم سرنوشت خود را به دست بگیریم.

بیایید زندگی خود را به دست خود بگیریم.

مقاومت – خود سازماندهی – خودمدیریتی

بخش روسی انجمن بین‌المللی کارگران

Trad. : https://www.facebook.com/siahmosht/posts/2890414404513739

Laisser un commentaire