CNT-AIT Frankrike: Solidaritet med de sosiale protestene i Frankrike- de «gule vestene»: Motstand mot kapitalismen, utbyttinga og staten

De gule vestene oppfordrer til streik i Frankrike fra den 5. februar. Søsterorganisasjonen vår i Frankrike, CNT-AIT, støtter streiken og oppfordrer til solidaritetsaksjoner i alle land for å kreve løslatelse av de arresterte. CNT-AIT har deltatt i bevegelsen fra begynnelsen av og kommer her med denne appellen!

I mer enn 2 måneder har en sosial bevegelse av en ny type rystet Frankrike. Hundre tusen mennesker, for det meste fra arbeidsklassen (fattige eller middelklassearbeidere, arbeidsledige, midlertidige ansatte, pensjonister, .) har samlet seg for å spontant okkupere det offentlige rom, og spesielt « rundkjøringene » som du kan finne ved inngangen av enhver by eller landsby i Frankrike, for å uttrykke sitt sinne og å søke å overvinne det nåværende politiske systemet.

Disse tusenvis av mennesker har brukt metoder for kamp som er kjent for anarkosyndikalister: Allmøter bestemmer, de nekter å la «ledere» eller «representanter» å tale sin sak, direkte aksjon -det vil si handlinger som er bestemt direkte av folket i kamp, ​​og derfor uten politiske partier eller fagforeninger eller andre organisasjoner utenfor forsamlingen som mellomledd mellom forsamlingen og makten / staten / regjeringen / sjefen.

Det er en autonom bevegelse med et mangfold av taktikk og mobilitet. (« Auto » betyr selv og « nomos » betyr norm, så en autonom bevegelse som definerer egne regler for handling, utenfor lovgivningsmessige og rettslige rammer.) For å identifisere seg har folk i kamp vedtatt å bruke « gule vester », et universelt symbol som gjør alle like, og gir synlighet til dem som makta ikke ønsker å se: De fattige, de som er utelukket fra det økonomiske systemet av kapitalisme og globalisering.

Sjefer og kapitalister er bekymret for effekten som denne bevegelsen har på økonomien. Kostnaden for den franske økonomien er allerede estimert å være i milliarder av euro. I løpet av de 2 månedene av denne autonome agitasjonen har de de gule vestene allerede oppnådd mer enn alle fagforeningsrepresentanter og politiske valg i de siste 20 årene.

Du har sikkert sett filmene og bildene av sammenstøtene mellom de gule vestene og anti-opprørspolitiet hver uke fra slutten av november. Disse bildene er absolutt spektakulære; vi kan til og med snakke om opprør i Paris den 1. desember eller i byen Toulouse (der vår hovedgruppe i Frankrike ligger) hver helg.

Det som likevel er aller viktigst å få med seg, er ikke så mye disse bildene av slag som går over Internett eller på TVene, men heller det faktum at tusenvis av mennesker har blitt vant til å møte regelmessig i forsamlinger for å bestemme seg for seg selv, uten politisk partier eller utenfor organisasjoner, for å utvikle egen politikk og kritisere kapitalismen og staten.

Makta (kapitalisme, klasse og stat) er enda mer redd for denne bevegelsen som gir bevissthet om arbeidernes egen kapasitet for autonom handling, enn de er redde for «spektakulær» vold. Etter hvert som ukene går, har revolten, som først fokuserte på et drivstoffskatteproblem, spredt seg og den kan føre til en fullstendig utfordring av systemet.

For å knuse denne bevegelsen forsøker makta alle våpnene som står til deres disposisjon: De prøvde først å si at det var en bevegelse av høyreekstremister. I dette latterlige forsøket på å fornærme bevegelsen, har staten blitt hjulpet av flertallet av frihetlige eller venstreorienterte organisasjoner som er så avskåret fra arbeiderklassen at de ikke er i stand til å gjenkjenne de gule vestenes form for klassekamp.

Det er sant at i begynnelsen i noen byer forsøkte rasister å manipulere bevegelsen, men for øyeblikket er de klart i mindretall og de er til og med noen ganger blitt kastet ut fra demonstrasjonene. Deretter forsøkte regjeringen å berolige folk ved å kunngjøre noen subsidier til de som hadde de laveste lønnene. Men dette tiltaket var så fjernt fra den sosiale virkeligheten at det føltes mer som en ydmykelse.

Så da disse «utspillene» ikke virka, måtte staten og kapitalistene ta av maskene og vise sitt sanne ansikt: Voldens. De påminner oss om at «staten har det «legitime» voldsmonopolet» og at kapitalismen er basert på et system av dominans av de sterkeste over de svakeste. Fra begynnelsen av bevegelsen er flere tusen opprørere blitt arrestert og flere hundre har blitt dømt til svært harde fengselsstraffer. Ofte har den eneste forbrytelsen vært å være tilstede i gata for å protestere. Hundrevis av mennesker har blitt såret, noen har fått hendene eller føttene ødelagt av eksplosive granater, andre har blitt skadet i øynene eller kinnene av gummikuler.

CNT-AIT-aktivister har vært involvert i bevegelsen av gule vester siden begynnelsen. I utgangspunktet kom vi for å se og forstå hva som skjedde. Det ble raskt klart at vi var sammen med folk som delte vår organisatoriske praksis i forsamlinger uten representanter, nektet politiske partier og valg, og ba om mer sosial rettferdighet.

Så det virket naturlig for oss å delta fullt ut, men alltid i respekt for våre anarkosyndikalistiske prinsipper. Vår innsats har også til hensikt å skille ut fascister og andre skadelige politiske parasitter som forsøker å misbruke denne bevegelsen.

Det er mange personer som er blitt arrestert og dømt til fengsel, og de er for det meste arbeidere, med eller uten arbeid, og oftest uten penger – og de er også isolerte.

Anarkosyndikalisternes plikt er å uttrykke solidaritet med disse fangene, for å kreve deres løslatelse. Derfor lanserer vi i dag en appell for solidaritet. Eventuelle solidaritetshandlinger, selv symbolske, er velkomne.

Det er dessuten gått ut en oppfordring om streik fra den 5. februar fra de gule vestene. CNT-AIT støtter og oppfordrer til å delta i denne general streiken.

Vold er statens og kapitalismens metode!

Frihet for de som er fengsla!

CNT- AIT Frankrike

contact (at) cnt-ait.info

PS: NSF sin anmerkning: Det har vært artikler i norske og andre media om at de gule vestene vil stille til valg i Europa Parlamentet. Det må sies at dette er et initiativ tatt av noe få enkeltpersoner og at de ikke representerer de gule vestene som helhet!

http://www.nsf-iaa.org/readpost.php?post=1549274344.txt<</p>

===== Translations :
(de) IAA: Solidarität mit den Sozialprotesten in Frankreich

(en) Solidarity with the Social Protests in France: Resistance to Capitalism, Exploitation!and the State!

(es) Solidaridad con las protestas sociales en Francia: ¡Resistencia al capitalismo, explotación y al Estado!

(ru)  Франция: Анархо-синдикалистыподдерживаютдвижение « желтыхжилетов » ивсеобщуюстачку

(sh) Solidarnost sa društvenim protestima u Francuskoj: Otpor kapitalizmu, eksploataciji i državi!

(sk) „Žlté vesty“ z pohľadu aktívnych účastníkov + solidárna akcia v Bratislave

Laisser un commentaire