Opstandzaaier (GrAin de révolte) #2


Opstandzaaier is het nieuwe infoblad van de CNT-AIT afdeling Rijsel-
Henegouwen-Vlaanderen (internationale vereniging der werkers – in het « Frans »
Association Internationale des Travailleurs). Omdat we hebben vastgesteld dat er
geen anarchosyndicale en AIT werking waren, en dat de anarchosyndicale ideeën
aan belang winnen, hebben we beslist een CNT-AIT op te starten voor de regio
Rijsel-Henegouwen-Vlaanderen

===== In deze nummer … ======
I. In Netwerk strijden. /Militer en réseau.

Van eisen naar utopie. / Des revendications à l’utopie.

II. Nationaal, regionaal of etnisch, „ de identiteiten“ zijn een wapen van de
macht. / Nationales, régionales ou ethniques, les « identités » sont une
arme du pouvoir.

Religiën, naties, etnische groepen, gemeenschappen, aanzetten tot
concurrentie van de slachtoffers, genoeg ! /

Religions, nations, ethnies, communautés, mise en concurrence de la victimisation : RAS LE BOL!

Regionalistische tendensen / Tentations régionalistes

III.Loyauteit wanneer je ons in je greep hebt ! / Loyauté quand tu nous tiens

Zonder papier, werklozen, werknemers, hetzelfde gevecht ! / Sans pap’,
chômeurs, salariés, même combat !

Waarom wij niet aanwezig zullen zijn op 17 oktober ! / Pourquoi nous ne
serons pas présents le 17 octobre !

Vakantie in Marokko… een droom… echt ? / Vacances au Maroc… le rêve …
vraiment ?

=====================================
Aarzel niet ons te schrijven om ons je teksten voor te stellen en/of om
gratis één of meerdere nummers van deze uitgaven of volgende uitgaven te
verkrijgen.

Laisser un commentaire