Anarkismo Malaya: Sejarah Gerakan Anarkisme di Malaya

Penulisan ini adalah terjermahan dari tulisan Prof Datuk Khoo Kay Kim dan Ranjit Singh Malhl.

Anarkis kaum Cina pemula Kesatuan Sekerja

Artikel oleh K. Baradan mengenai Manusia Yang Memberi Segalanya Untuk Keadilan di dalam The Star 31 Ogos 1993 amatlah menarik.

Ianya adalah untuk pertama kali orang ramai telah diberitahu mengenai peranan pentadbiran British dalam membentuk gerakan kesatuan sekerja di Malaya. Individu yang terlibat secara terus dalam membentuk dan menubuhkan kesatuan sekerja adalah John Brazier.

Baradan menyatakan yang seawal 1949, Sir Henry Gurney (Pesuruhjaya Tinggi yang dibunuh berhampiran Bukit Fraser pada 1951), mahu gerakan kesatuan sekerja diuruskan oleh kaum etnik India. Ia boleh dianggap jawapan kepada persoalan yang sudah lama diutarakan di negara ini, iaitu “Mengapa kaum etnik India agak mendominasi kesatuan sekerja?”

Jawapan yang selalu diberi adalah kaum etnik India lebih suka bercakap dan ia lebih mudah untuk kesatuan sekerja. Ianya hampir sama dengan jawapan Harry Miller mengenai soalan “Mengapa gerakan komunis di negara ini didominasi oleh kaum etnik Hainan?” Jawapan Miller adalah kerana mereka mempunyai rasa rendah diri. Ini tidak lebih dari sekadar perbualan kedai kopi.

Sebenarnya, kaum etnik India bukan antara yang terawal dalam mengerakkan gerakan kesatuan sekerja di negara ini. Kaum etnik Cina adalah yang terawal. Aktiviti gerakan kesatuan sekerja bermula selepas Perang Dunia Pertama.

Mereka diketuai oleh satu kumpulan kaum etnik Cina yang berasaskan ideologi anarkisme. Tidak mengejutkan, ianya dibawa ke negara ini dari China.

Liu Shi Fu; Perintis gerakan anarkisme di negara Cina

Di China, individu yang dikenali dengan gelaran “Bapa Anarkisme” adalah Liu Shih-fu (juga dikenali dengan nama Lau Sze Fuk).

Pada 1912, dia telah menubuhkan organisasi anarkis di Canton, China, yang dipanggil Cock-Crow Society (Hui-ming hsueh-she) yang telah menerbitkan majalah Min-Sheng (Suara Rakyat) atau lebih dikenali di negara ini sebagai Man Seang (dialek Kantonis).

Versi edisi Bahasa Perancis pula telah diberi tajuk La Voco de la Popolo.

Pada 1914 di Shanghai, Liu Shih-fu telah menubuhkan Persatuan Komrad Anarko-Komunisme yang turut dikenali dengan nama Parti Anarkis China yang mana, dalam bahasa Cina Wu-cheng-fu Tang, (dalam Kantonis, Mo Cheng Fu Tong), bermaksud, “Parti Tidak Bekerajaan”. Ia menerangkan konsep anarkisme dalam bentuk yang amat mudah.

Parti Anarkis telah ditubukan di Malaya pada 1919 dan berikut merupakan objektif mereka:

“Kebebasan, Kesamarataan, Persaudaraan, Komuniti Barangan, Ko-operasi; setiap orang boleh membuat apa yang boleh dan mengambil apa yang mahu: tiada kerajaan, undang-undang atau kuasa militari, tiada tuan tanah, kapitalis atau kelas atasan. Tiada mata wang, agama, polis, penjara atau ketua. Tiada perwakilan, ketua keluarga, tiada individu tak terpelajar atau penganggur; tiada peraturan perkahwinan, tiada darjat tertinggi atau terendah, miskin atau kaya, dan kaedah yang diguna pakai diberi oleh organisasi komrad-komrad mengikut cara pusat komunikasi, risalah propaganda, ucapan dan pelajaran, mengikut resistansi pasif kepada mereka yang memegang kuasa.

Jangan membayar cukai, berhenti bekerja, berhenti berdagang; dengan berpegang kepada aksi langsung (direct action), Jangan takut membunuh dan bikin kacau. Anarki adalah revolusi yang nyata.”

Ianya jelas dari berbagai terma yang telah digunakan oleh gerakan di negara ini yang ianya diterajui oleh kaum etnik Kantonis. Salah satu perintis gereakan ini di Malaya adalah Lau Hak Fei, Sebelum datang ke Kuala Lumpur dimana beliau menjadi editor untuk akhbar Yik Khwan Po, beliau merupakan editor untuk akhbar di Manila, Filipina.

Pada 1920, masyarakat anarkis telah wujud di Singapura, Pulau Pinang, Ipoh, Kuala Lumpur dan Seremban. Beberapa sekolah Cina telah menjadi pusat penting untuk aktiviti gerakan.

Gerakan anarkis di negara ini bagaikan telah menerima dorongan awal daripada demonstrasi 1 Mei 1919. Berdasarkan kenyataan gerakan anarkis di Malaya, ia menyatakan:

“Pada 1 Mei 1919, pelajar-pelajar Peking mula menyebarkan ribuan roti yang diberi nama roti “Buruh Suci” kepada penduduk di bandar tersebut. Pada masa yang sama juga di Shanghai, ribuan kaum pekerja dan pelajar mengadakan perarakkan besar jalanan. Dan gerakan yang penuh semangat ini telah meninggalkan kesan yang cukup besar hingga ke Nanyang dan seluruh negara. Ramai masyarakat miskin di Nanyang telah mula bangkit dan untuk pertama kalinya mereka mula tahu kewujudan hari untuk kelas bawahan iaitu May Day (Hari Pekerja).”

Disebabkan kepentingan yang lebih berpengaruh di kalangan kaum pekerja, prinsip utama gerakan ini dalam mencari rekrut adalah tertumpu kepada beberapa persatuan sekerja, yang mana telah lama wujud di negara ini.

Golongan anarkis menganggap 1 Mei sebagai hari penting bukan sahaja kerana ianya simbolik kepada perjuangan pekerja dan kelas bawahan menentang kapitalisme tetapi juga kerana signifikasi tarikh tersebut terhadap semua gerakan revolusi secara umum.

Di negara ini, May Day pertama kalinya disambut dengan penuh semangat oleh para anarkis di Ipoh pada 1921. Satu perjumpaan besar diadakan yang mana ianya dihadiri oleh golongan pekerja dan pelajar.

Pada tahun berikutnya mereka cuba menyebarkan ribuan risalah pada May Day tetapi perancangan mereka gagal kerana ketiadaan mesin pencetak pada saat terakhir.

Walaubagaimanapun, beberapa penerbitan risalah anarkis wujud di negara ini pada tahun tersebut. Antaranya Kung Sai Yam (Selamatkan Dunia), Kung Chan Tong (Parti Komunis) dan Moral Anarkis oleh Peter Kropotkin.

Beberapa risalah juga telah dicetak dan diterbit oleh anarkis Malaya seperti Tai Yeung (Matahari) telah dicetak di premis Yik Khwan Po di Kuala Lumpur dan Yan Kheun (Kuasa Proletariat) yang telah diterbit di Gopeng, Perak.

Gerakan anarkis di Malaya kemudian memasuki fasa yang lebih aktif pada 1924 apabila beberapa individu penting muncul, terutamanya di Kuala Lumpur.

Tetapi, tidak sampai 50 ahli tegar yang ada di Semenanjung. Pengaruh mereka hanya sampai kepada kebanyakkannya kaum etnik Cina, terutamanya guru sekolah. Antara aksi yang besar pernah dilakukan oleh para anarkis Malaya berlaku pada 1925 apabila mereka cuba untuk membunuh Sir Laurence Guillemard yang merupakan Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Gabenor Negeri-Negeri Selat.

Perancangan mereka gagal dan mereka kemudian menukar target mereka kepada Daniel Richards dari pertubuhan Pelindung Orang Cina di Selangor.
Pada 26 Januari 1925, seorang anarkis wanita bernama Wong Sau Ying, berumur 26 tahun, memakai jaket putih dan kemeja hitam, berstokin putih dan berkasut putih tiba di pejabat pertubuhan Pelindung Cina di Kuala Lumpur. Beliau membawa bersama beliau ialah beg kes kecil berwarna coklat mengadungi bom.

Beliau kemudian menemui Daniel Richards dan W.L. Blythe (pembantu Daniel Richards) dan kemudian memasuki pejabat tersebut dan mula bercakap dengan Richards.

Beliau kemudiannya tergelincir dan cuba membaling beg kes tersebut terhadap Richards dan kemudiannya bom dalam beg tersebut meletup. Daniel Richards dan W.L. Blythe terselamat tetapi kedua-duanya cedera akibat letupan bom tersebut.

Wong Sau Ying kemudian ditahan dan menerima hukuman 10 tahun penjara. Ketika menjalani hukuman penjara di Penjara Pudu, Wong Sau Ying telah membunuh diri dengan menggantung dirinya. Selepas kejadian pengeboman tersebut, gerakan anarkis Malaya mula tenggelam. Kemudian, golongan komunis mula memainkan peranan dalam menyatupadukan golongan pekerja dalam perjuangan menentang bos mereka dan juga kerajaan.

Sepanjang 1920-an dan 1930-an kaum etnik Cina antara yang paling aktif dalam kesatuan sekerja walaupun tidak mendapat kebenaran rasmi Malaya. Individu-individu penting yang kebanyakkannya adalah berhaluan kiri ditahan sekiranya mereka kelihatan berpengaruh.

Ianya hanya selepas Perang Dunia ke-2 dimana pihak kerajaan mula dengan dengan sengaja memberi polisi kepada etnik India untuk mengawal dan mengepalai kesatuan sekerja sebagai satu tindakan menangani pengaruh yang datang daripada radikal etnik Cina.

———————————————————————————————
diterjemah dari akhbar The Sunday Star (Kuala Lumpur), 12 September 1993

INTERNACIA LABORISTA ASOCIO – STATUTOJ

– I – ENKONDUKO

La multjarcenta batalo inter ekspluatantoj kaj ekspluatatoj atingis minacan amplekson. La tutpotenca Kapitalo denove levas sian monstran kapon. Spite la internajn luktojn dissirantaj la kosmopolitajn burgaron kaj kapitalismon, ci-tiuj kreis belegajn kondicojn de rilatoj kiuj devas ebligi ilin lanci sin kun pliaj unueco kaj forto kontrau la proletaro kaj katenigi gin al la triumfanta caro de la Kapitalo. La kapitalismo organizas sin kaj disde la defensiva pozicio sur kiu gi trovigis, lancas sin nun al ciuj frontoj de la laborista klaso. Tiu ofensivo havas sian profundan originon en tre precizaj kauzoj : en la konfuzeco de ideoj kaj laboristecaj principoj, en la manko de neteco kaj kohero rilate la estantajn kaj estontajn celojn de la laborista klaso, kaj en ties disdividigo en ne nombreblajn tendencojn, unuvorte, en la malforteco kaj neorganizeco de la laborista movado. Koutrau tiu atakego de la internaciaj ekspluatantoj ciuspecaj, validas nur unu respondo : tuja organizado de la proleta armeo en batalorganismon kiu kunigu en sia sino ciujn ciulandajn revoluciajn laboristojn, kiuj konsistigu inter si elgranitan blokon kontrau kiu dispistigos ciuj kapitalismaj manovroj kaj kies gravega pezo fine triumfos. Tiu movado de emancipado ne poas akcepti kondutlinion montritan de la tendencoj de la laborista movado celantaj harmonion inter kapitalo kaj laboro, dezirantaj internacian pacon kun la kapitalismo kaj asimiligantaj en la burga stato. Gi ankau ne povas akcepti la tendencojn kiuj disvastigas la principojn de la diktaturo de l’proletaro, kontrauajn al la celoj pri kiel eble plej granda libereco, bonstato de ciuj, t.e. celoj komunaj al ciuj konsciaj laboristoj. Kontrau la atako de la Kapitalo, kaj kontrau cianuancaj politikistoj, la revoiticiaj laboristoj tutmondaj devas starigi veran Internacian Laboristan Asocion, kies ciu ano sciu, ke la emancipigo de la laborista klaso estos ebla nur kiam la laboristoj mem, estiel produktantoj, sukcesos prepari sin en siaj ekonomiaj organizacioj por havigi al si la tergrundon kaj la uzinojn, kaj ankau lerni kunadministri ilin, tiele, ke ili kapablu daurigi la produktadon kaj garantii la socian vivon. Havante ciujn perspektivon kaj celon antau si, la laboristoj devas partopreni en ciu agado celanta socian transformadon, ciam kun intenco pli-proksimigi al realigo de niaj propraj celoj ; sentigante en tiu partopreno la pezon de nia propra forto, klopodante havigi al nia movado, per propagande kaj organizado, la rimedojn necesajn, kiuj al gi ebligos anstataui siajn kontrauulojn. Sarne, cie kie eblas, necesas realigi nian socian sistemon, kiel modelon kaj ekzemplon, kaj iaj organizacioj devas faktigi, kadre de siaj ebloj, la laueble plej grandan influon sur aliaj tendencoj por asimili ilin en nian propran agadon, t.e. la komuna luktado kontrau ciuj malamikoj stataj kaj kapitalisman, daure konsiderante la cirkonstancojn pri loko kaj tempo, sed restante fîdelaj al la celoj de la laborist-emancipa movado.

– II – PRINCIPOJ DE LA REVOLUCIA SINDIKATISMO

1 . La revolucia sindikatismo, bazante sin sur la klasbatalo, celas al unuigo de la laboristoj en la ekonomiaj organizacioj de lukto kiuj batalas por la liberigo el la duobla jugo de la Kapitalo kaj de la Stato. Gia celo konsistas el reorganizado de la socia vivo surbaze de la liberecana komunismo per la revolucia agado de la laborista klaso. Konsiderante ke nur la ekonomiaj organizacioj de la proletaro kapablas atingi tiun objektivon, la revolucia sindikatismo direktas sin al la laboristoj estiel produktantoj, kreantoj de sociaj ricajoj, por ke inter ili germu kaj elvolvigu, malsame ol ce la modernaj laboristaj partioj, kiujn gi deklaras nekompetentaj por ekonomia reorganizado de la socio.

2 . La revolucia sindikatismo estas konvinkita malamiko de ciu ekonomia kaj socia monopolo kaj celas al lies abolicio per starigo de ekonomiaj komunumoj kaj de administraciaj organoj regataj far la laboristoj de l’kampoj kaj de 1’uzinoj, formantaj sistemon de liberaj konsilioj sendependaj de ajna povo au politika partio. La revolucia sindikatismo starigas kontrau la stata kaj partia politiko la organizadon ekonomian de la produktado, kaj opozicias kontrau la regado de la homo far la homo, per la administra mastrumado de la aferoj. Konsckvence, la celo de la revolucia sindikatismo ne estas la konkero de la politikaj povo, sed la abolicio de ciu stata funkcio en la vivo de la societo. La revolucia sindikatismo konsideras ke kune kun la malapero de la posedmonopolo, devas malaperi ankau la regadmonopolo kaj ke ciu formo de Stato, sub kiu ajn sajno gi kasigas, neniam povos esti rimedo por homa liberigo kaj, male, ciam estos kreanto de novaj monopoloj kaj privilegioj.

3 . La revolucia sindikatismo havas duoblan funkcion : daurigi la revolucian luktadon en ciuj landoj por la plibonigo ekonomia, socia kaj intelekta de la vivkondicoj de la laborista klaso en la limoj de la nuna societo, kaj eduki la popolojn por ke ili estu kapablaj por mastrumado sendependa de la produktado kaj distribuado per la alproprigo kaj per ciuj komponantoj de la socia vivo. La revolucia smdikalismo ne akceptas ke organizado de socia servo, baziganta sur nur la produktado, povus esti regata per simplaj registaraj legoj, kaj asertas ke gi povas esti akirata nur far la komuna agado de ciuj manaj kaj intelektaj laborantoj, ce ciu fako de la indusirio, per la mastrumado de la uzinoj fare de la laboristoj mem, tiel ke ciu uzingrupo au industrifako estu autonoma pri la generala ekonomia organismo kaj reguligu sisteme, lau donita plano kaj surbaze de reciprokaj interkonsentoj, la produktadon kaj la distribuadon lau la avantagoj de la komunumo.

4 . La revolucia sindikatismo estas kontraua al ciuj tendencoj de organizado inspiritaj de la Stat-centralismo kaj de l’Eklezio, car ili povas servi nur por pilidaurigi la vivon de la Stato kaj de la autoritato kaj strangoli sisteme la iniciatemon kaj sendependemon de la penso. La centralismo estas artifika organizado kiu submetas la tielnomatajn malaltajn tavolojn sub ciujn tielnomatajn altaj kai kiu lasas minoritaton regi ciujn aferojn de la tuta komunumo – dum la individuo estas automato kun movoj kaj gestoj ordonataj -. En la centralisma organizado, la bezonoj de la societo estas prokrastitaj je avantago de kelkiuj, la diversecon anstatauas la unuformeco, la personan respondecon anstatauas unuanima disciplino. Tial, la revolucia sindikatismo bazas sian socian koncepton sur federacian organizadon, t.e. , organizado de malsupre supren, sur unuigo de ciuj fortoj por defendo de cies ideoj kaj interesoj.

5 . La revolucia sindikatismo forpusas ciun parlamentan aktivadon kaj ciun kunagadon kun la prilegaj organismoj, car gi pensas ke ec la plej libera sistemo de vocdonado ne povas foraperigi la evidentajn kontrauajojn ekzistantajn sine de la nuntempa mondordo, kaj car la parlamenta sistemo havas nur kiel celon : doni rajtosajnon al la regado de la mensogo kaj de la sociaj maljustajoj.

6 . La revolucia sindikatismo forpusas ciujn arbitre kreitajn politikajn kaj naciajn limojn, kaj deklaras, ke la tiel nomata naciismo estas la religio de la moderna Stato, malantau kiu sin kasas la materiaj interesoj de la posedantaj klasoj. La revolucia sindikatismo ne agnoskas alian diferencon ol tiun de la ordo ekonomia, regiona au nacia, kaj postulas pot ciu grupo la rajton pri mem-determinigo solidare konsentita al ciuj aliaj samspecaj asocioj.

7 . Ja pro ankau ci-tiuj kialoj, la revolucia sindikatismo kontraubatalas la militarismon kaj la militon. La revolucia sindikatismo rekomendas propagandi kontrau la milito, kaj anstatauigon de la ciamaj armeoj, kiuj estas nur la kontrau-revoluciaj iloj je la servo de l’Kapitalismo, per laboristaj milicoj, kiuj dum la revolucio estos kontrolataj de la laboristaj sindikatoj. Cie, krome, postulas la bojkoton kaj embargon kontrau ciuj materioj kaj produktoj necesaj por la milito, escepte se temas pri lando kies laboristoj estas realigantaj revolucion socian. Tia-okaze, necesas helpi ilin en defendado de la revolucio. Finfine, la revolucia sindikatismo rekomendas la generalan strikon preventan kaj revolucian kiel agadrimedon kontrau la rnilito kaj la militarismo.

8 . La revolucia sindikatismo aprobas la rektan agadon kaj subtenas kij kuragigas ciujn batalojn kiuj ne kontrauas al giaj propraj celoj. La batalrimedoj estas : la striko, la bojkotado, la sabotado, k.t.p. La rekta agado trovas sian profundan esprimon en la striko generala, kiu devas esti samtempe lau la revolucia sindikatismo, la antauanonco de la socia revolucio.

9 . La revolucia sindikatismo, kontraua al ciu perforto organizita de kiu ajn formo de registaro, kunkalkulas kun la fakto ke alfrontadoj ege sovagaj okazos dum decidaj luktoj inter la hodiaua kapitalismo kaj la morgau liberkomunismo. Kousekvence, gi agnoskas la perforton kiu povu esti uzata kiel rimedo de sindefendado kontrau la perfortaj metodoj utiligataj de la regantaj klasoj okaze de la bataloj subtenotaj de la revolucianta popolo por eksproprietigo de la grundoj kaj produktrimedoj. Car tiu eksproprietigo povos okazi kaj sukcesi nur per la senpera interveno de la revoluciaj ekonomiaj organizacioj de la laboristoj, ankau la defendo de la revolucio estos plenumenda de la ekonomiaj organismoj, ja ne de la milita au samspeca organizacio kiu elvolvipas ekster ili.

10 . Nur en la organizacioj ekonomiaj kaj revoluciaj de la laborista klaso trovigas la forto kapabla realigi la liberigon kaj la kreantan energion necesan por la reorganizado de la mondordo surbaze de Liberecana Komunismo.

– III – NOMO DE LA INTERNACIA ORGANIZACIO

La internacia ligilo de luktado kaj de solidareco unuiganta la revoluciajn sindikatojn lutmondajn nomigas Internacia Laborista Asocio / ILA
ILA – Internacia Laborista Asocio

– IV – CELOJ DE I.L.A.

I.L.A. havas kiel celojn :

a) Organizi kaj apogi la revolucian luktadon en ciuj landoj por gisfine detrui la nunajn politikajn kaj ekonomiajn regimojn kaj starigi Liberecanan Komunismon.

b) Doni al la ekonomiaj organizacioj sindikataj nacian kaj industrian sindikatan bazon kaj, fortigi el inter la ekzistantaj tiujn kiuj decidis lukti por la detruo de la stata kapitalismo.

c) Malebligi la enfiltrigon de kiu ajn politika partio en la sindikatajn ekonomiajn organizaciojn, kaj kontraubatali ciun provon de politika regado sine de la sindikatoj.

d) Starigi provizorajn aliancojn, kiam la cirkonstancoj tion postulas, kaj lau difînita programo ne kontrauanta la ci-suprajn paragrafojn a), b) kaj c), kun aliaj proletaj organizacioj sindikataj kaj revoluciaj, cele difini kaj realigi la komunajn internaciajn agadojn profite al la laborista klaso. Tiaj aliancoj neniam rijtas esti starigitaj kun politikaj partioj, t.e. kun organizacioj kiuj rekonas la Staton kiel sistemon de socia organizado.

e) Senmaskigi kaj kontraubatali la arbitran perforton de ciuj registaroj kontrau la revoluciuloj adeptoj de la kauzo de la Socia Revolucio.

f) Esplori ciujn problemojn koncernantajn la tutmondan proletaron por plifirmigi kaj elvolvi la laboristajn movadojn en landoj kiuj defendas la rajtojn kaj novajn akirojn de la laborista klaso au la organizadon de la emancipa revolucio.

g) Entrepreni ciun reciprokan helpon okaze de grandaj ekonomiaj bataloj au de akutaj luktoj kontrau la malamikoj konataj au kasitaj de la laborista klaso.

h) Morale kaj materie helpi la movadojn de klaso kies gvidado trovigas en manoj de la nacia ekonomia organizacio de la proletaro. La Internacio intervenas en la sindikatajn aferojn de unu lando, nur kiam gia filia organizacio tion petas au kiam ci-tiu eskapas de la generalaj decidoj de l’Internacio.

– V – ALIGKONDICOJ

Povas aligi al I.L.A. :

a) Naciaj revoluciaj sindikataj organizacioj apartenantaj al neniu Internacio. Aligo de dua organizacio centra nacia de sama lando povas esti akceptata nur far internacia kongreso, post antauinformigo de komisiono nomita de la Sekretariato de I.L.A., kaj konsistanta el po du membroj de ciu el la pritemataj organizacioj, t.e. de la jam aliginta nacia organizacio kaj de la alia nacia organizacio kiu deziras aligi, kaj de la I.L.A.-Sekretariato.

b) Minoritatoj de revoluciaj sindikatistoj organizitaj sine de la naciaj organizacioj aligintaj al aliaj Internacioj sindikataj, nur kaze ke la organizacio aliginta al I.L.A., se gi ekzistas en la lando, gin akceptas.

c) Sindikataj organizacioj profesiaj aû industriaj, sendependaj au filiaj de naciaj organizacioj ne apartenantaj al I.L.A., kiuj akceptas la principan deklaracion kaj celon de I.L.A. kun tamen antaukonsento de la nacia Organizacio jam aliginta en la lando, se gi ekzistas. Oni povas akcepti la eniron en la Internacion de sindikataj organizacioj profesiaj au industriaj, kiuj eksigis au estis eksigitaj, nur post cies voca interkonsento de po du reprezentantoj de ciu el la aligintaj organizacioj, t.e. de la disiginta au eksigita, du el la nacia Organizacio de l’I.L.A. kaj de la Sekretariato de I.L.A.

d) Ciu Organizacio de revolucia sindikatisma propagaudo kiu akceptas la Deklaracion de principoj kaj celoj de I.L.A. kaj, kiu laboras en lando kie estas neniu nacia organizacio aliginta al I.L.A.

e) Car I.L.A. Consistas el nur sekcioj laulegaj au ne, kun rektaj rilatoj en respektivaj landoj, povos konsekvence esti konsiderataj membroj de I.L.A. nur ekzilitaj grupoj, kiuj ce la Sekretariato de I.L.A. povos nete pruvi ke ili autentike reprezentas organizaciojn kiuj agas kaj laboras en la respektivaj landoj.

– VI – LA INTERNACIAJ KONGRESOJ

La Internaciaj Kongresoj de I.L.A. okazas ciun duan jaron, se eblas. La Sekretariato, kun sufica limtempo, petas de la sekcioj la temojn au sugestojn destinitajn esti pritraktataj ce la kongreso. Poste, la Sekretariato komponas la tagordon, kiu estas sendota al la aligintaj organizacioj, almenau ses monatojn antau ol komenci la Kongreson. La interkonsentoj kaj rezolucioj deciditaj de la Intemaciaj Kongresoj estas nepraj por ciuj aligintaj asocioj, krom se ili, lau decido de la kongreso nacia au per referendumo forpusas la decidojn de Internacia Kongreso. Ce postulo de minimume tri aligintaj naciaj organizcioj, internacia decido povas esti submetita al revizio per referendumo en ciuj sekcioj. En la kongresoj kaj referendumoj internaciaj, ciu aliginta Centralo disponas unu vocon, sed la strebado al unuanimeco estas ja rekomendinda antau ol decidi pri vocdonado.

– VII – INTERNACIAJ DELOKIGOJ

Ciu membro de organizacio aliginta al I.L.A. , kiu pagis ciun siajn kotizojn, sed loganta en alia lando ot tiu kie li estas aliginta, devas plej malfrue unu monaton post sia alveno, fari sian translokadon al la organizacio respondanta al la nacia organizacio aliginta al I.L.A. Tiu translokado devas esti aprobita de la nacia orgamzacio, sen kontribuo de eniregistrado. Okaze de devigata multnombra ekzilado, la aligo estas nedeviga se oni apailenas al ekzilita asocio agnoskita de I.L.A.

– VIII – LA SEKRETARIATO

Por kunordigi la internaciajn I.L.A.-aktivajojn, por akiri kaj organizi precizan informadon de la propagando kaj de la lukto en ciuj landoj, por plej bone sukcesigi la decidojn de la internaciaj kongresoj kaj por kontroli ciujn laborojn de I.L.A., Sekretariato almenau trimembra loganta tie kie I.L.A. fiksis sian sidejon estas elektita. La generala sekretario estas elektita de la kongreso au per referendumo internacia. La aliaj membroj devas esti elektitaj de la sekcio(j) nomitaj de la kongreso. La membroj de la Sekretariato dividas inter si la taskojn kaj la laboron. La Sekretariato kaj la sekretario estas elektitaj kiel pli supre diriite, por periodo interkongresa. Tamen, povas okazi reelektado por alia mastrumadperiodo. La loko de restado de l’Sekretariato estos difinita ce la kongreso. Ce neeblo, pere de referendumo. La Sekretariato devas liveri skriban raporton pri siaj aktivajoj dum sia mandattempo. La raporto devas esti antau-prezentita por ke la aligintaj sekcioj povu koni gin antau la kongreso. Samtempe raporto administra kaj financa estas prezentita kaj sendita al la sekcioj. La kongreso nomas komisionon kiu, dum gia malvolvigo faras revizion pri konto kaj definitivan kontrolon.

– IX – LA FINANCOJ

Por ke I.L.A. povu elvolvi kaj firmigi sian internacian aktivadon, kaj por doni al gia skriba propagando firman bazon, por ke povu esti eldonataj kun reguleco giajn periodajn publikajojn, por ke gi povu partopreni en ciuj manifestacioj de la vivo de la revolucia sindikatismo en la diversaj landoj, por ke gi povu disvolvi la ideojn de l’revolucia sindikatismo en la landoj kie niaj ideoj kaj taktikoj havas nur malmulte da influo kaj, fine, por ke I.L.A. povu tuj kaj kontentige respondi al la solidarvokoj kiuj povos adresigi al gi, ciu membro de organizacio aliginta al I.L.A. devas ciujare pagi internacian kotizon fiksitan de la kongreso, au samvaloran monsumon en nacia mono, kun konsidero pri la sangvaluto inter ambau landoj. Por la sekcioj en malfacila situacio, la kotizo estas fiksita interkonsente kun la Sekretariato de I.L.A. La aligintaj sekcioj mem decidas pri la maniero ricevi la kotizojn de siaj membroj. Por la sekcioj kiuj deziras, I.L.A. havas glumarkon specialan gluendan sur la kotizkajeretojn de la membroj. La aliginta sekcio sendas ciun trimonaton la nomitan kotizon.

– X – ELDONAJOJ

La Sekretariato eldonas :

1. Publikajon kiu aperu kiel eble plej ofte. Estas dezirinde, ke ciu publikajo eldonita de organizaciaj filioj de I.L.A. au nur simpatiantaj rezervu en siaj pagoj specialan lokon por I.L.A.-infomioj au internaciaj solidaralvokoj kaj por propagando generala.

2 . Propagandajn brosurojn aparte destinitajn al landoj kie nia Movado ne havas nacian sekcion.

3 . Ciajn publikajojn, periodajn au ne, kies aperon decidus la kongresoj.

METHODS OF STRUGGLE – ANARCHOSYNDICALIST TACTICS

A text from the French CNT-AIT written in March 2006, covering anarcho-syndicalist tactics and strategy.

METHODS OF STRUGGLE
Thursday 29th July 2010

The following text was written to help people discover, remind themselves or popularize the various syndicalist methods of struggle because in any battle, one must start from a few key ideas:

Hitting the enemy harder than they can hit you, or better – hitting them so they can’t hit back.

Analysing the power balance:
-How great are our numbers
-How much other workers and the general population will sympathise with or reject our struggle
-What are our financial constraints, ie. financial and material resources available to continue the fight

Avoiding exhaustion: fighting too arduously from the start can be a weakness: the employers are prepared to overcome short term difficulties by transferring production, resuming production in other places, maintaining stocks, using scabs, financial reserves, etc.

Knowing how to stop a fight, avoiding fighting to the end when the situation is unfavourable. A continued minority occupation of a business ends up offering the boss discontented people who can he can turn against the strikers. Wages lost become so great that resuming a struggle becomes difficult. Disillusionment makes mobilisation harder.

Allowing for a return to the struggles or demands.

Analysing the history, strategy, and objectives of the forces in play: Bosses/workers: (moderate or hardline employers, combative or passive employees) Organisation/struggles (whether the unions are weak or radical, if the fights benefit from autonomous experience etc..)

—The fights are defined by the employment category, territorial extent or by their content.—

Employment category: struggles of unskilled workers, skilled workers, postal workers or nurses, white collar workers, teachers, technicians etc … called sectional struggles. If the struggle involves the entire company or institution and deals with claims for all staff, the struggle is industrial.

Territoriality: if the struggle takes place in one particular location of a business, it is a local fight. Example: Visteon.

A fight at the group level is located in several places but within the same company: Example: the postal strikes.

The struggle may be in a sector or industry: examples: the health sector or education sector. The struggle can take place in all business lines and sites.

Content: content of the struggle can be material (wages, pensions, working conditions hours, health and safety), political (changing a law, a critique of anti social policy, gaining new union rights, the formation of worker counter-power within a company…) It can also of course combine the two aspects: for example the simplification and standardisation over grades and qualifications in a given industry. This material claim allows the unification of workers in the same industry and thus open the prospect of larger struggles.

The fight may also simply be held in solidarity with other struggles.

A text from the French CNT-AIT written in March 2006, covering anarcho-syndicalist tactics and strategy.

METHODS OF STRUGGLE
Thursday 29th July 2010

The following text was written to help people discover, remind themselves or popularize the various syndicalist methods of struggle because in any battle, one must start from a few key ideas:

Hitting the enemy harder than they can hit you, or better – hitting them so they can’t hit back.

Analysing the power balance:
-How great are our numbers
-How much other workers and the general population will sympathise with or reject our struggle
-What are our financial constraints, ie. financial and material resources available to continue the fight

Avoiding exhaustion: fighting too arduously from the start can be a weakness: the employers are prepared to overcome short term difficulties by transferring production, resuming production in other places, maintaining stocks, using scabs, financial reserves, etc.

Knowing how to stop a fight, avoiding fighting to the end when the situation is unfavourable. A continued minority occupation of a business ends up offering the boss discontented people who can he can turn against the strikers. Wages lost become so great that resuming a struggle becomes difficult. Disillusionment makes mobilisation harder.

Allowing for a return to the struggles or demands.

Analysing the history, strategy, and objectives of the forces in play: Bosses/workers: (moderate or hardline employers, combative or passive employees) Organisation/struggles (whether the unions are weak or radical, if the fights benefit from autonomous experience etc..)

—The fights are defined by the employment category, territorial extent or by their content.—

Employment category: struggles of unskilled workers, skilled workers, postal workers or nurses, white collar workers, teachers, technicians etc … called sectional struggles. If the struggle involves the entire company or institution and deals with claims for all staff, the struggle is industrial.

Territoriality: if the struggle takes place in one particular location of a business, it is a local fight. Example: Visteon.

A fight at the group level is located in several places but within the same company: Example: the postal strikes.

The struggle may be in a sector or industry: examples: the health sector or education sector. The struggle can take place in all business lines and sites.

Content: content of the struggle can be material (wages, pensions, working conditions hours, health and safety), political (changing a law, a critique of anti social policy, gaining new union rights, the formation of worker counter-power within a company…) It can also of course combine the two aspects: for example the simplification and standardisation over grades and qualifications in a given industry. This material claim allows the unification of workers in the same industry and thus open the prospect of larger struggles.

The fight may also simply be held in solidarity with other struggles.

—The different types of struggle—

Verbal protest : this type of struggle is the most simple.

Petition: a written denunciation, a complaint, expressing a desire, a disapproval. The petition can, sometimes, exert influence to obtain a list of benefits, often illusory, insubstantial or demagogic (designed for political power by appealing to rhetoric). Some unions which do or wish to do little or nothing engage in petitions for an election or to keep their conscience clean.

Walkout: the cessation of activity for a few hours at most. The stoppage expresses a greater dissatisfaction, the birth of a certain radicalisation. The stoppage is used as pressure for negotiations on short term or minor claims. Example: the lack of ventilation or heating, breaks, bonus issues, problems with safety equipment etc.

Partial strike: Workers stopping in rotation. Advantage: minimum loss of wage to individuals whilst the company is practically paralysed and the company still pays its employees who are now less productive or indeed idle. Employers try to put to work non striking employees, supervisors, agency staff or contractors. If this proves insufficient it may close the company for a while, locking workers out rather than paying people to be idle.

Go slow: a reduction in the rate or work to become as unproductive as possible.

Work to rule: excessively strict observance of instructions and regulations which hinders the proper functioning of the work.

Limited strike: workers stop working for a specific amount of time.

Indefinite strike: cessation of work by employees until they have resolved the issues in the conflict (or otherwise decide to return) Advantage: expresses a degree of radicalisation, involvement in struggle, blocks all or part of production. Disadvantage: substantial loss of wages for the striking workers. The company may continue production with non striking workers, contracted staff or they may move production to another site.

Picket line: The creation of barriers to prevent non striking workers entering the workplace. The material conditions of pickets are often deplorable: no shelter, being subject to the weather. Some non striking workers sometimes manage to enter the premises or remain inside to ensure continued production.

Occupation: The striking workers occupy the workplace and evacuate all non striking workers. They take control of meeting rooms, canteens, dormitories, copiers, telephones and vehicles.

The internal action: limited to within the company, confined within the institution.

The exterior action: the invasion and occupation of institutions, establishments, administrations or government departments favourable to the employer: the Department for Work and Pensions, courts, city halls, local political offices, newspaper headquarters, the Chamber of Commerce, management’s living quarters, or a company to which production has been moved or which is linked to the conflict.

The fight should seek to obtain the support and collusion of the general public, explain the demands and avoid disturbing other workers and the public where possible.

Local demonstration: It publicises the conflict, popularizes the fight, maintains pressure, helps to assess the balance of power.

National or international demonstration: follows the same rules as local but on a large scale.

Rumours: spread rumours, information of all types to weaken the enemy.

Discredit: make public criticisms of the quality of the products or facilities of the business.

Sabotage: (See “Sabotage” by Emile Pouget) This ancient method of fighting is quick and direct. It is still practised but not publicised. It should be handled by people aware of the risks. Catastrophic destruction can even result in the closure of the company. Perhaps a scale of actions may be made to avoid major problems. Sabotage is very effective, low cost for the strikers whilst very damaging to the employer. Always remember that the action must be harmful to the employers but not to users themselves, eg. utilities, transport, electricity, healthcare, food etc…

Re-appropriation: Recovery and control by workers of goods produced by the company – that is to say produced by the workers themselves.

(Unauthorised) Sale of stock: Selling the company’s stock to build a war chest and compensate workers.

Autonomous production: The strikers use the company’s machines to produce good which can be sold directly to the people at lower cost. This will satisfy everyone and bring funds to the strikers.

Unauthorised work: using their own tools strikers repair, manufacture or provide services to individuals for a fee. The proceeds are put into the strike fund. (Example: hairdressers in Rennes, cut people’s hair in a public square. In Australia the tram drivers ran the trams freely for the population.)

Boycott: On the request of workers struggling in a company people do not buy the products or services provided by that company.

Civil disobedience: refusal to comply with the laws of the state. Eg. To support and assist repressed people. Refusal to pay taxes, refusing to show identification etc.

Generalised strike: A strike situation which affects one or several sectors of production (or commerce) in a region, country or several countries.

General strike: A strike which crosses sectors in a region, country or internationally. It is a conscious and concerted action, which differentiates it from the generalised strike. It is the weapon desired by and defended by anarcho-syndicalists. It is an act by the masses, the population, which is anarcho-syndicalist whether they understand it or not. Indeed, at this stage, people want and intend to fight and challenge their adversaries. They do not rely upon governmental elections, or promises for the future, to effect reform. The people struggle, here and now, relying on direct action, intend to resolve their demands. The general strike expresses the conflict of opposed classes clearly. If it is large, the balance of power is favourable and new choices may appear.

The insurrectionary general strike: for various reasons the strikers form barricades, create disorder and riots. Everywhere the people rise up in arms, opening the prospect of the expropriation of the capitalists.

The expropriatory general strike: the strikers, masters of the street, seize the means of production, exchange and communication. Businesses, commerce, governments are under the control of the committees of struggle. This is the prelude to a profound social change which, in our opinion, will lead to libertarian communism.

—Some Advice—

A number of techniques of struggle from syndicalist history and practise have been presented. It is necessary for everyone to judge their usefulness. Each technique must match the stake. It is not necessary to deploy heavy means for a small gain. Example: for a small struggle, walkouts, partial strikes, go-slows and work to rule are sufficient.

After applying a technique, evaluate it. If it proves to be insufficient, graduate to a more radical method. Always keep the pressure applied. Starting at too high a level and stepping back may expose, or be considered to be, weakness which the enemy can take advantage of.

Beware of false radicals: consider whether those who spread radicalism are sincere or not (even if they are right at that moment in what they say). There are those who come forward and push for unsuitable conflict, they try to play hard in order to stick with and gain the trust of the strikers, eventually to do away with the movement or kill the fight, or knowing that defeat is assured, they wish to capitalise on the trust they have gained in an election. If they are in collusion with the enemy, they will start a tough and ultimately doomed struggle which will weigh heavily when the boss attacks later (with restructuralisation, redundancies, etc.), because the previous defeat will make it hard for the workers to fight back.

Analyse the relationships of power: for example, upcoming union or political elections which will pressure the powers that be to avoid conflict.

Analyse the level of public discontent, and the financial and economic situation at the company where the strike action is to occur.

Analyse the status of stock held by the company, if they have large amounts the employers will continue to sell their products whilst simultaneously reducing their payroll due to the strike. In contrast, low levels of stocks, or perishable stocks will disadvantage the employers a great deal. Note that after the strike the employer may attempt to force increased overtime work in order to make up for losses suffered during the strike and catch up on delayed orders.

Review the status of upcoming orders, the extent of financial reserves, possibilities for transferring production to other locations. We can prepare the ground for a fight by using a combination of techniques such as a go slow, limited strikes, sabotage, work to rule, or absenteeism to reduce production.

Avoid retaliation by ensuring that the identities of those taking action remain unknown. Make sure the employer knows as little as possible about who is who and who does what. Obscure the number of people involved in the conflict, as well as dates and locations of meetings. Agree to actions at the last minute to avoid disclosure.

Opt for a strike committee which is wider than the union branches. The strike committee must emanate from and be directed by the general assembly of the strikers.

Multiply the base of your actions: media, propaganda, finance, independent production and unauthorised work in support. This forces the enemy to draw upon more of their resources to fight the strike.

Apply direct democracy in the general meetings to avoid having a small group seizing control for purposes other than those decided upon by the general assembly. Close attention is required when people advocate a vanguard party or trade union: even if legal it cannot serve the interests of the people. If conspiracies are suspected, or closed meetings, document and report them.

It is useless to send people to negotiate with the boss, the director or the board of directors. Nor is it useful to send staff representatives or ‘experts’ in negotiation. They serve no purpose except make you believe in them, and impose a delegation of responsibility, persuading people of the necessity of reformist unions. The bourgeoisie knows how to use tools to analyse unrest. For example, production slows or quality falls, absenteeism and sabotage increase. The employers will quickly understand that the workers are unhappy, even if they try to deny or hide this. The management knows the grievance and what it will propose to the workers: representatives are useless.

Send to the press, the population and the employer a list of demands signed by the strike committee.

If the employer wants to negotiate or offer to meet some demands, they can make their proposals known through the media, publishing them in the press, by posting a notice or by speaking to the workers at an assembly. The committee will respond in writing. There is no need to send delegates to a negotiation who risk being satisfied with crumbs, or will defend their own ideas instead of remaining with the agenda of demands, especially if they are representatives of a reformist trade union.

Force the opponent to sign an agreement not to engage in repression after the conflict. Require pay for strike days. Try to minimise the financial impact of the conflict for employees, so if the management decided to counter attack, the employees are not weakened and can bring about a new conflict.

With the same thing in mind, raise funds, hold concerts and festivals to gain financial support for the fight. Take action to seek material support for the fight.

—Legalism – Illegalism—

You should stay within the law as far as possible in order to avoid repression. But we should note that the law does not support our interests. Very quickly, workers have to act illegally in order to meet their goals: picketing, occupations, independent production. But we need to analyse calmly the advantages and implications. You’ll quickly discover that the law, legitimised by the state, is not neutral and serves the interests of the bourgeoisie above all.

Based on Bakunin’s idea “Law merely reflects the existing state of affairs backed by force” what we impose will become legal.

—Violence – Non Violence—

The situation doesn’t necessarily have to be one or the other, it could be a largely non-violent struggle with occasional violent incidents, or vice versa.

Sometimes a non violent and determined conflict can be effective, sometimes not. A large well behaved protest can be effective, but a rowdy one can be even more so. It’s a question of context and the choice of the people engaged in the struggle.

However, be cautious about violence and who is provoking it (whether it is the strikers or their opponents).

Anarcho syndicalists are supporters of a world without violence, without weapons: this is our goal. But we also see that aggressive resistance of employees can be legitimate violence against the violence of the bourgeoisie: repression, prisons, exploitation, lay-offs, wars, pollution etc…

—Organising Ourselves—

We must now consider the type of organisation appropriate to the fight. Does the unionist left defend the interests of the workers, or other interests? Does it prepare for the fight, defend it, without introducing models of conciliation and mediation favourable to the bourgeoisie? Does it pacify struggle? Can it be radicalised? Is the legal protection of trade union representatives [élus] effective? Do recognised unions guarantee the protection of union members?

Apparently, given the thousands of union members who have been laid off: no. In any case, recognised or not, protected or not, participating in illegal actions will expose you to lay-offs. So the protection is in this case useless.

Worse, trying to protect themselves through legal means leads the supporters of these methods to comply with laws which are favourable to the employers, to not engage in fights outside the legal framework and therefore to defend the bourgeois legality become counter revolutionary.

Engaging in double talk: having the façade of legality whilst acting illegally, is unsustainable because union officials will be obliged, consciously or unconsciously, to defend the legal framework, strengthening themselves whilst weakening their critics in order to maintain the legal protections they enjoy. Furthermore, when the legal framework protects some individuals it becomes difficult to reject it.

And don’t doubt: if the struggle threatens the bourgeoisie’s position they will ignore the law, and union officials will be left to reflect upon their supposed rights under the law.

An anarcho-syndicalist militant.

Translated for libcom by 888 and cobbler July 2010.

In French / en français : http://cnt-ait.info/2020/06/17/techniques-de-luttes/

In Arabic / العربية : http://cnt-ait.info/2019/10/05/technique-ar

In Portuguese / en portugais : http://cnt-ait.info/2019/06/05/tecnicas-de-luta/

النقابية-اللاسلطوية : تقنيات المصارعة

على امتداد تاريخ كفاحهم بشتى اقطار العالم ، جرب العمال في سعيهم الى اجبار خصومهم الطبقيين على تلبية مطالبهم، باختلاف نوعها ومستوياتها، أشكال نضال متباينة. يقدم المقال التالي تأملات حول النضال النقابي، نقدمها للمناضلين والمناضلات لغاية الاستئناس وحفز النقاش، لا وصفة مقطوعة عن ظروف النضال الملموسة، بل وسيلة لكسر الروتين السائد في أشكال النضال وانعدام أي نقاش لها. فلا غنى عن هذا النقاش لابطال إمكان تلاعب البيروقراطيين بنضالات العمال والعاملات.

ما يلي تذكير وحفز الى اكتشاف او تعميم تقنيات النضال النقابي، لان كل معركة تقتضي الانطلاق من بعض الأفكار الأساسية أن نوجه للخصم من الضربات اكثر مما قد يصيبنا منه، لا بل تصويب ضربات اليه يعجز عن ردها. تحليل ميزان القوى، كم نحن عدديا. اثر التعاطف او النفور من النضال من قبل العمال الآخرين، ومن قبل السكان.

AIT_AR-EN-FR

الاكراهات المالية، أي الوسائل المالية لمواصلة النضال. تفادي إنهاك القوى، فالنضالات القاسية من البداية قد تكون ضعفا: يخطط أرباب العمل، في تسييرهم، هذا النوع من الآثار المشتتة: إنتاج قابل للترحيل، استئناف العمل في أماكن أخرى، المخزون، كاسرو الإضراب، العمل بالإنابة temporary work / intérim (1)، احتياطات مالية، الخ.

معرفة وقف معركة، تفادي القصوية / (2)die-hard / le jusqu’au-boutisme عندما نكون في وضع ليست في صالحنا. فمواصلة اعتصام أقلية بالمنشاة يفضي الى منح رب العمل مستائيتن يتلاعب بهم ضد المضربين. كما خسائر الأجور تبلغ مستوى استعصاء استئناف المعركة.

تهييء حلول تراجع ونضال ومطالب. تحليل تاريخ واستراتيجية واهداف القوى المتواجهة: البرجوازية /العمال ( رب عمل متشدد او معتدل، اجراء ذوي حس مطلبي او معدوميه)، منظمات النضال( نقابات رخوة او جذرية، وهل تستفيد النضالات من تجارب مستقلة،الخ)

تتحدد النضالات بفئة الأجراء المعنية أوبمداها الترابي او بمضمونها. فئات الأجراء: نضالات عمال مختصين، عمال مؤهلين، عمال بريد او ممرضات، طاقم إداري بالتعليم أو مدرسون،الخ. تسمى نضالات فئوية. ان شمل النضال كافة عمال منشأة او مؤسسة وكان من اجل مطالب تخص مجموع الأجراء ، كان النضال بيفئويا(مشتركا بين فئات) . المدى الترابي: ان كان النضال داخل مؤسسة واحدة، يكون نضالا على مستوى الموقع. مثلا إضراب المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ما ، او مصنع بحي ما. يقع نضال على مستوى المجموعة في مواقع عدة لكن داخل نفس المجموعة، مثلا إضراب على صعيد مجموعة رونو. يمكن ان يكون النضال على صعيد قطاع نشاط (فرع). مثلا قطاع الصحة ، الكيمياء، أو صناعة التعدين. يمكن ان يجري النضال في مجموع قطاعات النشاط و المواقع. المضمون: قد يكون المضمون المطلبي للنضال ماديا: أجور، تقاعد، ظروف ووقت العمل، ضماناجتماعي … أو سياسي كسحب قانون أو نقد سياسة اجتماعية معادية للشغيلة، أو الظفر بحقوق نقابية جديدة، أو تشكيل سلطة عمالية مضادة داخل المقاولة… . وبإمكانه طبعا مزج الوجهين المادي والسياسي : مثلا تبسيط وإضفاء التماسك من فوق على شبكة تأهيل في فرع معين. يتيح ايضا هذا المطلب المادي تشجيع توحيد عمال هذا الفرع وبالتالي فتح آفاق نضالات أهم. كما يمكن خوض النضالات تضامنا مع نضالات اخرى.

مختلف أنواع النضال:

الاحتجاج الكلامي: ابسط أشكال النضال

عريضة التوقيعات:نص مكتوب يندد ويطالب ويعبر عن رفض او رغبة. بإمكان العريضة ان تؤثر في بعض الحالات وتحقيق امتيازات صغيرة غالبا ما تكون وهمية وديماغوجية. تقوم بعض النقابات، عند العجز عن الفعل او رفضه، بتخليص نفسها باطلاق عريضة لاهداف انتخابية او لاراحة الضمير.

التوقف: وقف النشاط خلال مدة وجيزة ، أقصاها بضع ساعات. يعبر التوقف عن استياء اكبر وعن ميلاد نوع من الراديكالية. يستعمل التوقف كضغط من اجل مفاوضات حول نتائج على المدى القصير او مطالب صغيرة. مثلا: غياب تدفئة، مشاكل منح، الخ.

الاضراب المبرقع: اضراب قسم من العمال ثم عودة الى العمل بينما يضرب قسم آخر وهكذا ذواليك. ميزته : فقدان أجرة فردية ادنى بينما تكون المقاولة مشلولة عمليا ورب العمل يدفع اجور مستخدمين اصبحوا ضعيفي الانتاجية او حتى متوقفي النشاط. سيحاول رب العمل تشغيل غير المضربين والاطر او المناوبينtemporary worker / intérimaires اذا لم يكف ذلك سيغلق المقاولة لفترة، فالإغلاق هو الذي يقيه دفع اجور عمال لا يعملون.

تباطؤ Slowing-down / Coulage : كبح الانتاج بخفض المردودية الى ادنى حد ممكن. اضراب فرط التقيد بالشكليات

مفرط Overzealous / Zèle: التطبيق الصارم او المفرط لتعليمات وقواعد العمل بشكل يعرقل حسن سير الانتاج.

الاضراب المحدود: يكف الاجراء عن العمل مدة محدودة.

الاضراب غير المحدود: توقف الاجراء عن العمل الى ان يقرروا استئنافه. ميزته انه يعبر عن نوع من الراديكالية، ومشاركة في النضال، ويوقف الإنتاج كلا او بعضا.

سلبيته : فقدان الأجراء لقسم كبير من الأجرة . يمكن ان تستمر المقاولة في الإنتاج بتشغيل مناوبين intérimaires – (3)temporary workers / وغير مضربين ، كما يمكن إنجاز عمل الإنتاج في موقع آخر.

حاجز الاضراب (4)piquet de grève : اقامة حواجز لمنع غير المضربين من دخول المؤسسة لتنفيذ العمل. غالبا ما تكون الظروف المادية لحاجز الإضراب سيئة : عدم وجود اماكن احتماء من تقلبات الطقس . قد ينجح احيانا قسم من غير المضربين في دخول المؤسسة، او يكون محجوزين بداخلها، ويواصلوا الانتاج.

الاضراب مع الاعتصام داخل المؤسسة: يكتسح المضربون المؤسسة ويخرجون غير المضربين ويستعملون كل شيء لصالحهم : قاعات الاجتماع ، réfectoires / cafetaria (5) ، اماكن النوم (6)dortoirs / dormitories ، الات فوتوكوبي ، الهاتف ، السيارات.

النضال بين الجدران : ينحصر داخل المؤسسة.

النضال خارج الجدران: اجتياح واحتلال مؤسسة ما او ادارة مساندة لرب العمل: مندوبية وزارة التشغيل او العدل او البلدية ، او مقر حزب سياسي ، مقر جريدة، غرفة التجارة والصناعة، حي سكن الاطر او المشغل، المقاولة التي نقل اليها الانتاج.

يجب ان يسعى النضال الى الحصول على تواطؤ السكان ودعمهم. يجب تفسير المطالب وتفادي ازعاج الاجراء و المستفيدين من الخدمات (المرضى بالمستشفى والركاب بوسائل النقل،….) المسيرة بالمدينة: تكشف الصراع ، وتضفي الشعبية على النضال، وتحافظ على الضغط، وتتيح تقييم ميزان القوى.

المسيرة الوطنية وحتى الدولية تخضع لنفس قواعد المسيرة بالمدينة، لكن على نطاق اوسع.

الحرب النفسية : انتاج اشاعات، ومعلومات من كل نوع لاضعاف الخصم.

افقاد الاعتبار: نشر انتقادات حول جودة المنتوج او الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

الحاق الضرر بمصالح المشغل:. يمارس هذا الشكل القديم من النضال باستمرار رغم انه غير بارز اعلاميا. يجب استعماله من طرف افراد واعين بمخاطره وبالنتائج الكارثية لبعض اشكاله التي قد تؤدي الى اغلاق المقاولة. انه سلاح شديد الفعالية وغير مكلف للمضربين ومضر بالمشغل. يجب دائما استحضار ان النضال يجب ان يضر بالمشغل وليس بالاجراء او مستعملي الخدمات العمومية : النقل الكهرباء/ الصحة ، التغذية، الخ.

اعادة التملك: تحكم الأجراء بمنتجات المقاولة أي بما انتجوه انفسهم. البيع البري : يقوم المضربون ببيع مخزونات المقاولة لتكوين كنز حرب لتعويضهم. الانتاج البري: يستعمل المضربون الات المنشأة لانتاج منتجات يبيعونها مباشرة للسكان بخفض الاسعار مما سيرضي الجميع ويوفر مالا للمضربين .

العمل البري: يستعمل المضربون ادواتهم الخاصة فيصنعون اويقدمون خدمات مقابل مال لصندوق الإضراب. مثلا في استراليا شغل المضربون حافلات الترام ونقلوا السكان مجانا.

المقاطعة : يطلب الاجراء المناضلون من السكان عدم شراء او استعمال منتوج او خدمة تقدمها المقاولة التي يعملون بها . مثلا تدعو لجنة النضال السكان الى عدم استهلاك منتوج ما طالما لم تتحقق المطالب.

العصيان المدني: رفض تطبيق قوانين الدولة والخضوع لها. مثلا: دعم ومساندة الاشخاص المقموعين. عدم اداء الضريبة، رفض تقديم اوراق الهوية، او الجندية، الخ الاضراب المعمم : اضراب يشمل قطاعا بأكمله او عدة قطاعات او اقليم او بلد او مجموعة بلدان الاضراب العام: اضراب مشترك بين الفئات او بين القطاعات في منطقة ما او بلد او عالميا . انه السلاح المفضل لدى النقابيين اللاسلطويين. انه نشاط يحول كتلة بكاملها الى نقابيين لاسلطوين، حتى ان لم تع ذلك. فعلا في هذا الطور ينوي الناس الذين يناضلون تحدى خصومهم. ولا يلجؤون الى نتيجة الانتخابات ولا الى الحكومة المنبثقة عنها ولا الى الوعود. يستند الناس المناضلون على الفعل المباشر ، بقصد تحقيق مطالبهم الآن وهنا.

يعبر الإضراب العام عن مواجهة طبقية واضحة. وان كان جماهيريا يصبح ميزان القوى في حالة مثلى وقد تظهر خيارات أخرى.

الاضراب العام مع الانتفاضة: يصبح المضربون ، لاسباب مختلفة، في حالة عصيان، ويقيمون المتاريس. ينهض الشعب المسلح في كل مكان فاتحا منظور امكانية نزع ملكية الرأسماليين.

الاضراب العام النازع للملكية: يصبح المضربون أسياد الشارع ويستولون على وسائل الانتاج والتبادل والاتصال. توضع المقاولات والتجارة والإدارات تحت رقابة لجان النضال. انها مقدمة تغيير اجتماعي عميق يتعين ان تخرج منه بنظرنا الشيوعية اللاسلطوية.

بعض النصائح

تلك اذن بعض تقنيات النضال المكونة لقسم من النضال النقابي. يتوجب على كل مناضل تقييم استعمالها. لكن اعتقد بوجوب ان تطابق أي تقنية الرهان المطروح. فلا جدوى من استعمال الوسائل الكبيرة في رهان صغير. مثلا: يكفي التوقف عن العمل والاضراب المبرقع او الافراط في التقيد بشكليات العمل لتحقيق مطلب بسيط. واذا تبين عدم كفاية الضغط يلزم التدرج في في الانتقال الى نضالات جذرية اكثر. يلزم الإبقاء دوما على الضغط والانطلاق تصاعديا لان انطلاقة قوية متبوعة بتراجع تدل على ضعف سيعرف الخصم كيف يحلله ويستغله.

الحذر من الراديكاليين المزيفين، وتحليل مدى صدق الداعين الى التجذر.، بغض النظر عما ان كانوا على صواب او خطأ في اللحظة. من يدفعون نحو صراع قاس غير ملائم ، اما انهم يحاولون ابراز الصلابة للالتحام بالمضربين لنيل ثقتهم وخنق النضال لاحقا، او انهم يدركون ان الفشل مضمون ويريدون استثمار التعاطف المحقق انتخابيا. وان كانوا عملاء للخصم، يفجرون صراعا قاسيا مفضيا الى فشل سيكون له اثر بالغ عندما يكون هجوم لرب العمل( اعادة هيكلة، تسريحات،الخ) على جدول الأعمال لان خسائر الأجور الحاصلة لن تتيح للعمال إعادة استئناف الصراع.

تحليل ميزان القوى. مثلا اقتراب الانتخابات النقابية او السياسية التي تدفع السلطات العمومية الى تفادي النزاعات.

تحليل مستوى استياء الرأي العام او الوضع المالي والاقتصادي للمؤسسات التي يريد المضربون التحرك بها.

تفحض حالة المخزونات من السلع، فان كانت كبيرة يمكن لرب العمل مواصلة بيع منتجاته و يخفض بالموازاة كتلة الأجور بسبب الإضراب. على العكس تؤثر مخزونات ضعيفة او على وشك النفاذ سلبيا على رب العمل. حذا ر من التلاعب بوقت العمل (المرونة)الذي يتيحه القانون لرب العمل، فقد يمكنه ذلك من توفير مخزونات والوفاء بالطلبيات commandes المتأخرة بسبب النزاع مع عماله.

تحليل حالة الطلبيات وحجم الأموال الاحتياطية وإمكانيات نقل الإنتاج الى موقع آخر. يمكن الاعداد لنضال باستعمال تركيب من أشكال النضال : الإضراب المبرقع ، فرط التقيد بالشكليات، التباطؤ…

اتقاء القمع بحماية هوية المضربين ومهامهم واجتماعاتهم… اتخاذ القرارات في اخر لحظة لتفادي وصول معلوماتها الى الخصم.

اختيار لجنة نضال أوسع من المكاتب النقابية وحدها. وتسيير لجنة الإضراب من طرف الجمع العام.

تكوين لجان عديدة: الإعلام، التغذية، الدعاوة، المالية، الإنتاج البري، يجبر هذا الخصم على إكثار استعمال كاسري الإضراب ضد المضربين.

تطبيق الديمقراطية المباشرة في الجموع العامة ذات السيادة لتفادي سيطرة أقلية على المعركة لغايات غير التي قررها الجمع العام.

لا جدوى من بعث أشخاص للنقاش مع رب العمل او المدير او مجلس الادارة. لا جدوى من بعث مندوبي العمال او غيرهم من المختصين المزعومين في التفاوض. لا فائدة منهم ما عدا الإقناع بجدواهم او انتزاع تفويض السلطة والإقناع بضرورة النقابات الإصلاحية. تعرف البرجوازية كيف تستعمل أدوات لدراسة استياء العمال. مثلا: يتباطؤ الانتاج او يحصل تدهور في جودة المنتوج او تتكاثر التغيبات ، فيستنتج رب العمل فورا ان الأجراء مستاؤون حتى وان أنكر ذلك او تستر عنه.

لا يستدعي اندلاع إضراب بأي وجه ان يهرول ممثلو الأجراء المزعومون امام الادارة ليخبروها بذلك ، فهي تعرف ذلك وتعرف حتى ما ستقترح على المضربين. ليست ثمة فائدة ترجى من مندوب العمال.

ارسلوا مطالبكم الى الصحافة والى السكان او الى في بريد موقع من لجنة النضال الى المشغل.

اذا اظهر المشغل استعدادا للتفاوض او اقترح تلبية المطالب فليعرف باقتراحاته بالصحافة او بملصق او بتناول الكلمة امام العمال. وستجيب اللجنة كتابة. لا جدوى من إرسال ممثلين للتفاوض، فقد يركزون على فتات او يدافعون عن أفكارهم بدلا عن أفكاركم لا سيما اذا تعلق الأمر بمنتخبي النقابات الإصلاحية.

اجبروا الخصم على توقيع اتفاق عدم قمع بعد النزاع. وإجباره على اداء أجور أيام الإضراب. يجب السعي الى خفض الاثار المالية للنزاع على الأجراء الى ادناها، فعلى هذا النحو يمكن للأجراء ، غير المصابين بضعف، ان يشنوا نزاعا جديدا اذا حاول رب العمل هجوما مضادا.

وفق هذا المنطق يجب تنظيم جمع تبرعات وحفلات موسيقية ودعم مالي. اضغطوا على رؤساء البلديات وعلى الصناديق الاجتماعية لإيجاد مال.

شرعية ولاشرعية

يجب استعمال الشرعية قدر الإمكان وبالتالي تفادي مشاكل قمع محتمل. لكن يجب ان نلاحظ ان الشرعية تتلاءم بشكل سيء مع مصالحنا. بسرعة يضطر العمال، لتحقيق أهدافهم، الى التصرف خارج الشرعية: حواجز إضراب، احتلالات، سيطرة على الإنتاج. لكن يجب ان نحلل بهدوء المزايا والمضاعفات. ستكتشفون بسرعة فائقة ان القانون الذي تعطيه الدولة شرعية ليس محايدا ويخدم مصلحة البرجوازية . وانطلاقا من فكرة باكونين » ليس القانون غير الواقع مبينا بالقوة » سيصبح شرعيا ما سنفرض بالقوة.

عنف ولا عنف

ليس بالضرورة هذا او ذاك، يمكن ان يكونا معا، أي نزاع سلمي مع اندفاعات عنيفة والعكس بالعكس. تارة يكون نزاع غير عنيف وحازم فعالا وتارة العكس. ان مسيرة جماهيرية جيدة وهادئة قد تكون فعالة، لكن مظاهرة عنيفة قد تكون لها نفس الفعالية. انها مسألة سياق واختيار من قبل الناس الذين يخوضون النضال. لكن يجب الحذر من العنف وممن يحث عليه( هل المضربون او الخصوم؟) النقابيون اللاسلطويون Les anarcho-syndicalistes انصار عالم بلا عنف وبلا سلاح ، ذلك هدفهم.

لكن للأسف نلاحظ ان مقاومة العمال الشرسة و النشيطة شرعية أمام عنف البرجوازية: استغلال، تسريح، حروب، سجون، الخ.

التنظيم

يجب أيضا ان نفكر في نمط التنظيم الملائم للنضال. هل تدافع الحركة النقابية اليسارية الراهنة فعلا عن مصالح العمال ؟او أي مصالح اخرى؟ هل تلائم النضال، هل تدافع عنه؟ الا تعتمد أنماط تشاور ووساطة في خدمة البرجوازية؟ هي يجب تجذيرها؟ ما فعالية الحماية القانونية للمنتخبين؟ هل حماية المنتخبين النقابيين جيدة؟ يبدو، بالنظر الى الألوف المسرحة منهم، انهم غير محميون. في الواقع تعرض المشاركة في أعمال نضالية غير قانونية للتسريح سواء كنت منتخبا او لا ، محميا او لا. وبالتالي فان اشكال الحماية لا تفيد في شيء.

الأسوأ ان محاولة الاحتماء بالوسائل القانونية تفضي بأنصار تلك الممارسات الى احترام القانون المفيد لأرباب العمل، والى عدم المشاركة في النضالات التي تتخطى الاطار القانوني وبالتالي الدفاع عن الشرعية البرجوازية والتحول من جراء ذلك الى مضاد للثورة.

اما اعتماد الخطاب المزدوج، الشرعي في الواجهة واللاشرعي في الواقع، فهو غير ممكن غالبا لان المنتخبين النقابيين او السياسيين، مضطرين، بوعي او بدونه، الى الدفاع عن الاطار القانوني وبالتالي تعزيزه والسكون عن انتقاداتهم بغية الحصول على الحمايات القانونية التي تقتضيها وظيفتهم . لا سيما انه يصعب لاحقا رفض الإطار القانوني بفعل ما يمنح من مزايا للفرد.

ثم لا داعي للتخوف، فالبرجوازية ستدوس، اذا استشعرت خطر النضال، كل القوانين وسترسل المنتخبين من كل نوع الى تأمل القانون.

مناضل نقابي لاسلطوي من مطبوعات الكنفدرالية الوطنية للشغل-الجمعية الاممية للعمال CNT-AIT تعريب المناضل-ة

كتيب لتحميل هنا

=====

(عمل مؤقت (1

(2) عنيد

(3) العمال المؤقتين

(4) اعتصام الاضراب

(5) حجرة الطعام

(6) المهجع

AIY-IWA_Arabic

Contact ( at ) cnt-ait.info http://liste.cnt-ait.info http://cnt-ait.info

In French / en français : http://cnt-ait.info/2020/06/17/techniques-de-luttes/

In english / en anglais : http://cnt-ait.info/2019/12/21/methods-of-struggle-anarchosyndicalist-tactics/

In portuguese / en portugais : http://cnt-ait.info/2019/06/05/tecnicas-de-luta

Técnicas de Luta

Há uma lacuna no Brasil sobre a luta direta anarcosindicalista.

Isso é um grande desafio para nossa luta, pois muitos de nossos companheiros não possuem nenhuma experiência de luta de ação direta anarcosindicalista e muitas de suas ações são frutos de sua própria espontaneidade revolucionária, o que é bom para nossa luta, mas não o sufiente. No intuito de proporcionar mais recursos práticos e teóricos para nossa luta, foi elaborado esse caderno anarcosindical, baseado em uma publicação de nossa irmã francesa (CNT-AIT França) e adpatado a realidade brasileira. Lembremos também que as importantes lutas travadas por nossos companheiros de outrora são importantes referenciais para nossa luta atual e isso está diretamente vinculado aos espaços de cultura social, onde resgatamos essas referências de luta, atualizamos e aplicamos a nossa própria realidade.

O sindicalismo reformista, legalista e fascista que reina no Brasil não nos serve como referência e aqueles que se vinculam a ele não passam de apologistas do Estado e do capital, declaradamente servo do sistema. O rompimento com esse sindicalismo é urgente e esse caderno um apoio para essa luta.

Avancemos, a nossa emancipação é nossa obra e de mais ninguém!

Mais informações : contact@cnt-ait.info

Facebook : @confederacao.brasileira

Técnicas de Luta

Segue para recordar, descobrir ou popularizar tecnicas de luta sindical para todas as batalhas, a partir de algumas ideias chaves:

Golpear o adversario, ciente de sua forca de luta e da capacidade de revide do adversario.

Analisar a relacao de poder e: _ Numericamente, como estamos; – Impacto / rejeicao de simpatia a luta por outros trabalhadores, de nossa gente; – Restricoes financeiras, ou seja, recursos financeiros e materiais para continuar a luta.

Evitar o esgotamento de nossas forcas, lutando arduamente desde o inicio, pode ser uma fraqueza: os empregadores, na sua gestao, se programam para esses eventos “esporadicos”: producao movel ou transferivel, retomada da producao em outros lugares, acoes de amarelos, reservas financeiras, repressao juridica, etc.

Saber parar uma luta, evita-se a linha-dura quando a situacao nao e favoravel. Continuar a manter uma minoria nesses momentos, e no final, oferecer ao patrao que manobre os descontentes contra os grevistas. Se ha perda de salario, a retomada dos combates se torna dificil e havera revolta contra qualquer mobilizacao.

Proporcionar um retorno, das lutas ou das reivindicacoes.

Analise da historia, estrategia, objetivos e forcas em jogo: burguesia / empregados (empregadores rigidos ou moderados, trabalhadores reivindicativos ou nao) organizacao / lutas (se os sindicatos sao muito omissos ou radicais, se as lutas beneficiam da experiencia autonoma, etc.).

As lutas são definidas por categorias salariais, sua territorialidade ou por seu conteúdo:

Categoria salarial : lutas de quaisquer trabalhadores como trabalhadores qualificados, trabalhadores dos correios, enfermeiros, padeiros, professores, tecnicos, metalurgicos etc … chamado lutas de categoria (ramos de profissao mais adequado a nossa proposta). Se a luta e a de uma empresa ou instituicao e diz respeito as reivindicacoes de todos os funcionarios, a luta e inter-categorias.

Territorialidade: Se a luta acontece em uma instituicao, e uma luta local. Exemplos: lutas dos rodoviarios. Uma luta a nivel do grupo esta localizada em varios locais, mas dentro do mesmo grupo. Exemplo: as lutas no grupo Renault, Volkswagem. A luta pode ser a de um setor (industria). Exemplos: setor de saude, metalurgia e quimica. A luta pode ter lugar em todas as linhas de negocios e espacos.

Conteudo: O conteudo de protesto pode ser o equipamento de combate (salarios, pensoes, condicoes e tempo de trabalho, politica …), (retirada de uma lei, uma critica de uma politica anti-social, a conquista de novos direitos sindicais, a constituicao contra-poder obreiro em uma empresa …). Pode tambem no curso de misturar 2 aspectos: por exemplo, a simplificacao e padronizacao no topo de uma grade de qualificacao em uma determinada industria. Este material tambem pode reivindicar para promover a unificacao dos trabalhadores na mesma industria e, assim, criar oportunidades para lutas maiores.

A luta tambem pode ser realizada em solidariedade com outras lutas, sem outro motivo.

Os diferentes tipos de lutas :

O protesto verbal : este e o tipo de luta mais simples.

A peticao : E uma escrito denunciando, reclamando, exprimindo um desejo, uma desaprovacao. A peticao pode, por vezes, influenciar para obter uma lista de beneficios, muitas vezes ilusorios e demagogicos. Alguns sindicatos que pouco ou nada fazem, eles se dedicam nas peticoes para uma eleicao ou para manter a consciencia limpa.

A paralisacao : a cessacao da atividade por poucas horas, no maximo. A paralisacao ja expressa a insatisfacao maior, o nascimento de um certo radicalismo. A paralisacao e usada como pressao para as negociacoes de curto prazo ou reivindicacoes menores. Exemplo: a falta de ventilacao, problemas com EPI, etc.

Greve parcial : Parada de alternada de funcionarios. Vantagem: a perda de salario minima, enquanto que para a empresa esta praticamente paralisada, dificultando para pagar seus empregados que se tornam improdutivos ou ociosos. Os empregadores tentarao contratar trabalhadores nao-grevistas ou terceirizados. Se tal se revelar insuficiente, ele vai fechar a empresa por algum tempo, para nao pagar os ociosos.

Operacao tartaruga : a diminuicao da producao a ser menos produtiva quanto possivel.

Greve por excesso de zelo : aplicacao excessiva ou estrita de normas e regimentos travando o funcionamento da producao.

Greve limitada : Os trabalhadores cessao o trabalho por um tempo definido ou limitado.

Greve ilimitada : Paralisacao do trabalho ate que se resolvam as questoes em conflito.

Vantagem : Exprime radicalidade, uma participacao da luta, bloqueando toda ou parte da producao. Inconvenientes: Perda de salarios, importante para os grevistas. A empresa pode continuar a produzir com terceirizados e ou nao-grevistas. A producao podera ser transferida e realizada em outro local.

Piquete : Criacao de barreiras para impedir a naogrevistas de entrar no local de trabalho. As condicoes materiais do piquete sao muitas vezes deploraveis: sem abrigo, sujeita as condicoes meteorologicas. Alguns dos nao-grevistas, por vezes, chegam a entrar ou permanecer preso no interior para garantir a continuacao da producao.

Greve com ocupacao : Os grevistas investindo no setor almejado, evacuam os nao-grevistas, reordenando sua logistica: salas de reunioes, refeitorios, dormitorios, copiadoras, telefones e veiculos.

A luta intra muros : Limitada ao interior da empresa.

Luta extra muros : E a invasao e ocupacao de estabelecimentos ou administracoes publicas favoraveis ao empregador: Ministerio do Trabalho, da Justica, prefeitura, o partido politico local, sede de um jornal. Sindicatos patronais, ambientes residenciais ou do empregador, ate uma empresa que se transferem de producao ou ligada ao conflito.

A luta deve procurar a ajuda e o apoio de nossa gente, explicar as reivindicações e evitar interferências nos salários e / ou com os usuários.

Manifestacao local : Ela revela o conflito, o contrôle popular, mantendo a pressao, ajuda a avaliar o equilibrio de poder.

Manifestacao nacional ou internacional : Segue as mesmas regras como no local, mas em grande escala.

Boatos : Gerar rumores, informacoes de todos os tipos de enfraquecer o adversario.

Descredito : fazer criticas publicas da qualidade dos produtos ou das instalacoes tendo como responsavel o patronato e seu stafe de gerentes.

Sabotagem : Este antigo metodo de luta e realizada de forma rapida e direta. Deve ser manuseado por pessoas conscientes dos riscos ou dos efeitos catastroficos de destruicao e que podem resultar ate no fechamento da empresa. Talvez uma acao menor podera ser feita evitando problemas maiores. Sabotagem e muito eficaz, de baixo custo para os grevistas, muito prejudicial para o empregador. Tenha sempre em mente que o prejuizo deve ser direto para os empregadores, mas nao para os empregados ou os usuarios, como por exemplo, nos servicos de transportes, saude, alimentacao, etc.

Reapropriacao : Recuperacao sob controle dos trabalhadores, dos bens produzidos pela empresa, para o movimento de luta.

Vendas de estoques : Ocupacao e venda de estoques da empresa para retomar a riqueza da luta e indenizacao para os grevistas.

Producao autonoma : Os grevistas utilizam as maquinas da empresa para produzir bens que vendem diretamente para nossa gente, reduzindo o preco, o que ira satisfazer a todos e trazer liquidez para os grevistas.

Trabalho de arrecadacao : usando suas proprias ferramentas, os grevistas fabricam ou prestam servicos com uma taxa que sera colocada no caixa de greve e usada para luta.

O Boicote : Sobre demanda dos trabalhadores na luta contra uma empresa, nao usar ou nao comprar produtos ou servicos oferecidos por essa mesma empresa.

Desobediencia civil : Recusa em cumprir as leis do Estado. Exemplo: apoiar e ajudar as pessoas reprimidas. Nao pagar impostos, recusando-se a mostrar seus documentos de identidade, nao se alistar, etc.

Greve generalizada : situacao de greve que afeta todo um setor ou varios setores de producao ou de uma regiao, pais ou paises agrupados.

Greve Geral : Greve inter-categorias, intersetorial de uma determinada regiao, pais ou internacional. Acao consciente e coordenada, o que o diferencia da greve generalizada. E uma arma, querendo ou nao, defendida por anarcosindicalistas. E o ato ou uma populacao, ela ciente ou nao, anarcosindicalista. Na verdade, nesta fase, as pessoas pretendem lutar para desafiar seus adversarios. Nao se espera resultados eleitorais ou um governo dai resultante, ou promessas futuras. As pessoas lutam, baseando na acao direta, aqui e agora pretendo resolver suas demandas. A marca greve geral e claramente o conflito de classes. Se ela e enorme, maiores as possibilidades de escolha e alteracao da gestao social coletiva.

Greve Geral Insurrecional : Os grevistas, por diversas razoes, formam barricadas e desordem. Em toda parte o povo em armas se subleva, abrindo as perspectivas de uma eventual expropriacao dos capitalistas.

Greve Geral Expropriadora : Os grevistas, mestres das ruas, aproveitam os meios de producao, de troca e de comunicacao. Empresas, o comercio, os governos estao sob o controle das comissoes de luta. Este e o preludio para uma profunda mudanca social a partir de onde, na nossa opiniao, e o devir do comunismo libertario.

Alguns Conselhos

Foi apresentado uma sequencia tecnicas de lutas feitas a partir da cultura sindical. E necessario discernimento para usalas. E e necessario pensar que cada tecnica corresponde a uma necessidade, uma demanda. Inutil desenvolver enormes acoes para pequenas revindicacoes. Em cada nivel de demanda, uma tecnica correspondente.

Aplicando uma tecnica e avaliando-a insuficiente, gradualmente segue para outa mais ampla, mais radical e assim sucessivamente, mantendo sempre a pressao e crescendo sem, no entanto expor as fraquezas que possam servir a nossos adversarios.

Cuidado com os radicais de aparencia, analisando quais espalham radicalismo com sinceridade e quais nao. Ha os que crescem no amargo de um conflito inadequado, ou tentam jogar duro para ficar com os grevistas para obter a sua confianca e, posteriormente, acabar com o movimento, ou capitalizar essa confianca para o processo eleitoral. Se eles estao em conluio com o inimigo, o conflito que estoura pode ser duro, resultando em falhas que serao usadas posteriormente pela patronato para justificar punicoes administrativas, descontos em folha e ate demissoes, sufocando e inibindo nosso movimento em revindicacoes futuras.

Analisar as relacoes de poder. Exemplo: a proximidade das eleicoes ou a uniao politica pressionando o governo para evitar conflitos.

Analisar o nivel de descontentamento do publico ou a situacoes financeiras e economicas da empresa em que os grevistas querem agir.

Reveja o estado do estoque da empresa, sao importantes, o empregador vai continuara a vender seus produtos e, simultaneamente, reduzira sua folha de pagamento (salarios) por motivos de greve. Em contrapartida, os estoques pequenos ou pereciveis incomodam muito para o patronato. Atencao para os acordos judiciais sobre o tempo de trabalho (flexibilidade) que beneficiariam a duracao legal e, na verdade, reproduzira mais rapido inventario e cumprir as entregas atrasadas, apos o conflito.

Reveja o status dos pedidos, a importancia das reservas financeiras, oportunidades para a transferencia da producao para outro local. Nos podemos preparar o terreno para uma luta usando tecnicas combinadas ou nao como a Operacao Tartaruga, Paralisacoes, Sabotagem, Greve por Zelo para reduzir a producao.

Evite a repressao, garanta que os grevistas nao sejam identificados e que o adversario nao saiba tanto quanto possivel, quem e quem e quem faz o que. Obscureca o numero possivel de pessoas no conflito, as datas e os locais das reunioes. Decidam a acao de ultima hora para evitar a divulgacao.

Opte por um Comite de Luta mais amplo do que uma secao sindical. O Comite de Greve e uma unidade e ser gerenciada sempre pela Assembleia Geral dos grevistas. Multiplicar as comissoes de midia, de comida, de propaganda, de financas, de producao autonoma, trabalho de apoio. Isso forca o adversario a multiplicar suas intervencoes contra os grevistas.

Aplicar a democracia direta nas assembleias gerais para impedir que um pequeno grupo se apodere do controle para outros fins que nao aqueles decididos pela Assembleia Geral. E necessaria muita atencao naqueles que se dizem ou se advogam como “direcao”, “partido” ou “vanguarda” sindical ou dos trabalhadores, mesmo que “legais”, nao podem atender aos interesses alheios a nossa gente. Ao perceber conchavos e reunioes fechadas com gente suspeita, documentem e denunciem essas manobras.

Inutil sera enviar pessoas para discutir com o chefe, o diretor, o Conselho de Administracao. Nao e necessario tambem enviar representantes do movimento ou especialistas em negociacao. Eles sao inuteis, a menos que se acredite na sua utilidade, que e possivel forca-lo a delegacao de autoridade e persuadi-lo da necessidade dos sindicatos reformistas que sao especialistas nessa pseudo-luta. A burguesia sabe usar isso e usa essas ferramentas para analisar e amortizar os conflitos.

Ex: a producao lenta ou de ma qualidade de trabalho, absenteismo e sabotagem estao aumentando, o patronato vai concluir muito rapidamente que os funcionarios estao insatisfeitos, embora eles neguem ou escondam. Essas acoes “grevistas” nao quebraram qualquer coisa que exija “representantes” eleitos para ir ter com o patronato, o proprio patronato sabe o que ocorre e que sera feito. Delegados ou representantes desses trabalhadores nao serve para nada.

Enviar a imprensa, a populacao e ao empregador documentos assinados pelo Comite de Luta com as suas revindicacoes.

Se o empregador queira negociar, propor ou satisfazer alguma revindicacao, ele devera dar a conhecer as suas propostas atraves da imprensa, publicando ou falar para os empregados em uma assembleia. A comissao ira responder por escrito. Inutil enviar delegados para uma negociacao, que sao susceptiveis de serem satisfeitos com migalhas ou defender suas ideias ao inves de se manterem na pauta reivindicativa, especialmente se ele for vinculado ao sindicalismo reformista, “legalista” e conciliatorio.

Forcar o adversario a assinar um acordo de nao repressao apos o conflito. Obrigar o pagamento dos dias de greve. Tentar minimizar o impacto financeiro do conflito para os trabalhadores, desta forma, se o operador tentar contra-atacar, os empregados nao enfraquecidos, podem provocar um novo conflito.

Nesse sentido, fazer feiras, confraternizacoes, festivais de apoio financeiro a luta. Tomar medidas que solicitem o apoio material para a luta.

Legalismo – Ilegalismo

Deve usar quanto possivel da lei e evita problemas de eventual acao judicial. Mas devemos observar que a lei nao se acomoda aos nossos interesses. Muito rapidamente, para atender as suas reivindicacoes, os trabalhadores deverao agir ilegalmente: piquetes, ocupacoes, a producao autonoma. Mas precisamos analisar com calma as vantagens e implicacoes.

Voces descobrirao rapidamente que o direito legitimado pelo Estado nao e neutro e serve acima de tudo, aos interesses da burguesia somente.

Partindo da ideia de Bakunin « a lei e o fato ilustrado pela forca”, o legal nos sera imposto e devemos estar cientes disso. Busquemos entao um movimento legitimo que possa bater de frente com o legalismo.

Violência – Não Violência

Na ocasiao nao e necessariamente uma coisa ou outra, ele podera ser tanto um conflito pacifico com ataques violentos ou vice-versa.

As vezes, conflitos violentos podem ser determinados e eficazes, as vezes nao. Protestos em massa bom e sabio pode ser eficaz, mas o violento tambem. E uma questao de contexto e escolha do povo em luta.

No entanto, a desconfianca podera provocar respostas violentas (dos grevistas ou dos adversarios).

Os anarco-sindicalistas sao adeptos de um mundo sem violencia, sem armas, como e o seu objetivo, mas infelizmente, vemos que a resistencia agressiva dos empregados ativos e uma violencia legitima contra a repressao burguesa como demissoes, guerras, prisoes, a poluicao … etc.

Organizar

Devemos tambem considerar o modo de organizacao adequada para lutar.

O sindicalismo atual de esquerda defende realmente os interesses dos trabalhadores ou o quais outros interesses? Esta preparado para a luta, de defende-la, sem trazer os modelos de conciliacao e mediacao favoraveis aos burgueses ? E pacifico ? E radical ? A protecao legal dos sindicatos e eficaz? Sindicatos oficiais garantem a protecao dos sindicalizados ?

Aparentemente, dadas as milhares demissoes, nao. Na verdade, eleitos ou nao, protegido ou nao, participando de atividades ilegais, ja perdem o amparo da lei. Assim, as protecoes e legalidade, neste contexto, sao inuteis.

Pior, tentando proteger-se atraves dos meios legais, levam os adeptos destas praticas de cumprimento da legislacao que e favoravel aos empregadores, de nao participar em lutas fora do quadro legal, portanto, defendem a legalidade burguesa como contra-revolucionarios.

Tocando a linguagem dupla, legalista e ilegal, de facto, muitas vezes para os diretores sindicais ou politicos, consciente ou inconscientemente, sao obrigados a defender o quadro juridico, assim, fortalecer e silenciar os seus criticos para manter a protecao legal que gozam. E acima de tudo, quando, o quadro juridico e o amparo da lei proporciona beneficios (que nao sao poucos) para os individuos, torna-se dificil de rejeitar.

Mas nao tenha medo, se a luta ameacar a burguesia, ele ira ignorar as leis e direitos, levando aos diretores sindicais refletirem sobre seu proprio direito, que nao valera mais nada.

Por um militante anarco-sindicalista.

In French / en français : http://cnt-ait.info/2020/06/17/techniques-de-luttes/

In english / en anglais : http://cnt-ait.info/2019/12/21/methods-of-struggle-anarchosyndicalist-tactics/

In arabic / en arabe : In Arabic / العربية : http://cnt-ait.info/2019/10/05/technique-ar

Aksi Langsung bukanlah vandalisme

“Dengan demikian, tidak ada bentuk khusus dari Aksi Langsung. Beberapa orang, yang hanya bisa mencerap hal-hal secara dangkal, menafsirkannya sebagai aksi huru-hara rendahan seperti memecahkan kaca jendela. Dengan perlakuan yang berangkat dari pemahaman cekak semacam ini (yang tentu saja dapat membawa kebahagiaan bagi tukang kaca), hanya akan menjebak kaum proletariat dalam sudut pandang sempit. Padahal, Aksi Langsung memiliki kemungkinan pilihan tindakan yang begitu luas untuk dilancarkan oleh kaum proletar. Tindakan kelas teri semacam ini justru akan mereduksi Aksi Langsung sebagai tindakan impulsif semata yang berpotensi menghilangkan nilai luhur yang sesungguhnya dikandung oleh Aksi Langsung, sekaligus mengabaikan esensi Aksi Langsung sebagai perilaku simbolis dari pemberontakan kelas pekerja.

Aksi Langsung, adalah sesuatu yang sangat mungkin diterapkan oleh para pekerja untuk kepentingan yang sangat luas dan kreatif. Aksi Langsung adalah kekuatan daya juang yang membidani kelahiran sebentuk hukum baru. Aksi Langsung akan mengabadikan pengakuan atas hak sosial! »

« Aksi Langsung » oleh Emile Pouget

Sohail ARABI, prisonnier politique anarchiste en Iran adresse ses voeux pour le nouvel an iranien (Norouz)

Sohail Arabi est un prisonnier politique anarchiste iranien. Il a été condamné à mort en Iran en 2014 pour avoir insulté le prophète de l’islam dans des messages sur Facebook. Depuis sa peine a été commuée en peine de prison, mais il est fréquemment l’objet de sévices de la part des gardiens, notamment pour l’empêcher de mener des grèves de la faim en solidarité avec les autres prisonniers politiques iraniens.

Sohail Arabi se revendique ouvertement anarchiste, ce qui lui a valu une condamnation supplémentaire du Tribunal révolutionnaire Islamique de Téhéran pour « insulte au Guide de la Révolution islamique » et « propagande contre l’Etat ».
A l’occasion du nouvel an iranien (Norouz) il a écrit un texte d’espoir et de lutte dont nosu vous livrons une traduction ci après.

__DERNIERE MINUTE :__ fin avril, Sohail a été de nouveau torturé de façon barbare et battu par ses geoliers. Après un bref passage par l’hôpital il a été renvoyé dans sa cellule sans traitement. Toute visite et tout contact avec l’extérieur lui sont interdits, donc nous ne savons pas quelle est sa situation actuelle…

Sohail Arabi est un prisonnier politique anarchiste iranien. Il a été condamné à mort en Iran en 2014 pour avoir insulté le prophète de l’islam dans des messages sur Facebook. Depuis sa peine a été commuée en peine de prison, mais il est fréquemment l’objet de sévices de la part des gardiens, notamment pour l’empêcher de mener des grèves de la faim en solidarité avec les autres prisonniers politiques iraniens.

Sohail Arabi se revendique ouvertement anarchiste, ce qui lui a valu une condamnation supplémentaire du Tribunal révolutionnaire Islamique de Téhéran pour « insulte au Guide de la Révolution islamique » et « propagande contre l’Etat ».
A l’occasion du nouvel an iranien (Norouz) il a écrit un texte d’espoir et de lutte dont nosu vous livrons une traduction ci après.

DERNIERE MINUTE : fin avril, Sohail a été de nouveau torturé de façon barbare et battu par ses geoliers. Après un bref passage par l’hôpital il a été renvoyé dans sa cellule sans traitement. Toute visite et tout contact avec l’extérieur lui sont interdits, donc nous ne savons pas quelle est sa situation actuelle…

Au printemps nous luttons pour un nouveau commencement …

‘Un message pour le Nouvel an iranien (Norouz) du prisonnier politique anarchiste Sohail Arabi  »

Je veux traverser cette rivière turbulente. Je suis plein de volonté. Bien que les tribunaux et les dirigeants veuillent nous priver du printemps avec des barrières et des murs, on peut encore sentir le printemps derrière des murs épais et le printemps peut être vu à travers tous les actes inhumains perpétrés dans les chambres de torture fascistes.

Et il est étonnant pour moi que ce sixième printemps dans la prison du Grand Téhéran, connue comme la prison des pires tortures du régime islamique oppressif, ait une couleur et une odeur différentes des autres années. Plus d’un an a passé et pour moi, ce n’était pas juste une année de plus, mais la victoire de l’honneur sur la soumission, la victoire de l’espoir sur le désespoir avec toute sa dureté et sa difficulté. Je suis fier d’avoir été fidèle à mon peuple et à moi-même pendant une année supplémentaire en tenant ma promesse.

C’est pourquoi, avec toute ma sincérité, j’adresse mes sincères félicitations de Nouvel an Nowruz aux prisonniers à Evin, à Gohardasht, à Qarchak Varamin, à Sheiban et partout dans le monde où des personnes libres ont été enchaînées. J’espère que ce sera l’année de notre libération du cancer qui s’appelle République islamique.

J’espère également que mon cher collègue Arash Sadeghi surmontera son combat contre le cancer. Il a donné sa vie à la résistance et est séparé de sa femme. J’espère que cette année, le Nowruz sera le dernier qu’ils célébreront séparés l’un de l’autre.

Nous n’avons rien à perdre que nos chaînes! Il n’y a donc pas d’autre choix que de résister et encore toujours plus de résistance !

Salutations aux masses et à mes compatriotes, je leur rends hommage dans leurs protestations et leurs résistances face à cette terrible dictature, et je répète que la clé de la survie est la résistance et le refus du despotisme. Où, dans l’histoire, voyez-vous que les criminels qui ont détruit la vie et les biens des personnes aient laissées un un bon souvenir ? L’histoire parle de Jeanne D’Arc, qui s’est rebellée contre les normes de son temps; Spartacus qui ridiculisait ses chaînes d’esclave; Sattar Khan qui a brandi la bannière honorable de la révolution à Amirkhiz; et Bijan Jazani et Mohammad Hanifnejad qui ont mis fin à une période de répression politique.

Nous vivons avec fierté à cause de notre résistance !

Et au printemps, nous luttons également pour un nouveau commencement !

Joyeux Norouz (1398) à tous les habitants de ma terre natale.

Sohail Arabi, dans les Donjons de la Prison de Téhéran

 »Mars 2019 (Esfand, 1397) »

=============

Source : [http://asranarshism.com/1398/02/12/a-nowruz-message-from-anarchist-political-prisoner-sohail-arabi

INDONESIE : Après les émeutes du 1er Mai a Bandung, Surabaya et Makassar et une répression féroce, les anarchosyndicalistes et l’AIT dans le viseur de la police locale.

Les manifestations du 1er mai en Indonésie ont donné lieu à différentes actions de groupes anarchistes, et anarchosyndicalistes. A Bandung, Surabaya et Makassar, plusieurs cortège dont certains de black blocks, se sont affrontés avec la police.

A Bandung, la manifestation regroupait essentiellement des jeunes lycéens, étudiants ou travailleurs précaires. Certains étaient habillés de noir ou portaient des drapeaux rouges et noirs. (cf. le communiqué de la Bibliothèque Anarchiste Catut de Bandung en [Annexe 1|/post/2019/05/03/Communiqu%C3%A9-de-la-Biblioth%C3%A8que-Anarchiste-Catut-de-Bandung|fr]). A l’issu d’une course poursuite avec les forces anti-émeutes, 619 jeunes (dont 14 jeunes femmes) ont été arrêté par la police qui les a regroupés, parqués, déshabillés et tondus. Ils ont ensuite été entassés comme des bestiaux dans des pick-up et transféré au Commissariat central.

Les manifestations du 1er mai en Indonésie ont donné lieu à différentes actions de groupes anarchistes, et anarchosyndicalistes. A Bandung, Surabaya et Makassar, plusieurs cortège dont certains de black blocks, se sont affrontés avec la police.

A Bandung, la manifestation regroupait essentiellement des jeunes lycéens, étudiants ou travailleurs précaires. Certains étaient habillés de noir ou portaient des drapeaux rouges et noirs. (cf. le communiqué de la Bibliothèque Anarchiste Catut de Bandung). A l’issu d’une course poursuite avec les forces anti-émeutes, 619 jeunes (dont 14 jeunes femmes) ont été arrêté par la police qui les a regroupés, parqués, déshabillés et tondus. Ils ont ensuite été entassés comme des bestiaux dans des pick-up et transféré au Commissariat central.

Ci dessous la chronologie des évènements survenus le 1er Mai 2019 à Bandung :

Nassage des manifestants par la police …

Les manifestants arrêtés sont regroupés dans un parc par la police …

Les manifestants parqués sont déshabillés par la police …

Les manifestants dénudés sont ensuite entassés dans des pick-up de la police …

Regroupés dans la cours du Commissariat, ils sont tondus par les policiers.

Certains manifestés arrêtés ont été marqués à la peinture rouge

Des dizaines d’autres arrestations ont également eu lieu à Surabaya et Makassar où étaient organisés des rassemblements.

Manifestation anarchiste le 1er mai 219 à Surabaya …

Rassemblement anarchiste le 1er mai 2019 à Makassar …

Ces arrestations ne se sont pas faites au hasard. A Jakarta, 26 000 policiers étaient mobilisés pour encadrer la manifestation du syndicat KSPSI, principal syndicat du pays et véritable état dans l’état, pour prévenir tout risque « d’infiltration ». Pendant la manifestation le KSPSI s’en est pris violemment aux anarchosyndicalistes qui manifestaient tranquillement.

Manifestation du 1er mai 2019 à Jakarta, le bloc anarchosyndicaliste est présent dans la manifestation …

Ce n’est pas la première fois que le KSPSI s’en prend nos compagnons. Régulièrement les rassemblements du PPSA ( »Persaudaraan pekerja anarko syndicalis », « fraternité des travailleurs anarcho-syndicalistes ») sont attaqués par des membres du KSPSI.

Lors d’une conférence de presse le 2 mai 2019 au siège de la police de Jakarta Sud, le général en chef de la police Tito a dénoncé les anarchosyndicalistes comme les instigateurs de ces évènements. Il a notamment indiqué que « L’anarchosyndicalisme est une doctrine d’origine étrangère. C’est un phénomène international dans lequel les travailleurs veulent sortir du cadre des lois et déterminer leurs propres règles. C’est ce qu’on appelle l’anarcho-syndicalisme. Cela se développe depuis longtemps en Russie, puis en Europe, en Amérique du Sud, y compris en Asie ». Selon lui, ce phénomène s’est développé en Indonésie ces dernières années.

De son côté, le Chef d’Etat major Moeldoko a appelé à intensifier la répression contre les anarchosyndicalistes, ce à quoi le général Tito a répondu que l’ensemble des groupes anarchistes et anarchosyndicalistes d’Indonésie étaient cartographiées et que des actions – y compris de rééducation – allaient être mises en œuvre. (cf. Annexe 2 de l’extrait de la presse anglophone d’Indonésie)

Par ailleurs, le Chef de la police a rappelé que l’anarchosyndicalisme était un mouvement structuré internationalement, plusieurs journaux rappelant que l’AIT (internationale anarchosyndicaliste, dont la secrétaire générale s’était rendue en Indonésie en Juin 2018) avait lancé un appel aux travailleurs pour le 1er mai ( cf. Annexe 3 de l’extrait de la presse anglophone d’Indonésie)

CNT-AIT Paris, d’après infos de la presse indonésienne et sites militants indonésiens)
contact@cnt-ait.info
http://blog.cnt-ait.info

=========

Deutche : [Indonesien: Repression gegen Anarchosyndikalist*innen|http://anarchosyndikalismus.blogsport.de/2019/05/05/indonesien-repression-gegen-anarchosyndikalistinnen/|de]

LA CHARTES D’AMIENS EST MORTE …

LA CGT en retrait du Mouvement … depuis plus de 110 ans déjà !

Lors de la Manifestation du 1er mai 2019 à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes, la CGT a dû abandonner sa prétention à diriger les cortèges pour laisser la place aux Gilets Jaunes.

A Paris, l’exfiltration orchestrée du leader maximo lui a permis de protéger sa moustache. Benoitement, l’ineffable Philippe Martinez tente de camoufler son pitoyable repli en arguant qu’il s’agissait d’une « simple mise en retrait » de la manifestation et non d’une désertion en rase campagne.

Pourtant, c’est depuis 110 ans que la CGT s’est mise en retrait du mouvement, depuis qu’en 1909 Léon Jouhaux le « syndicaliste révolutionnaire », «le phonographe de Griffuelhes », fut nommé Secrétaire général de la CGT. Jouhaux fut un fervent défenseur de la Chartes d’Amiens, que nombre de gogo essaient encore de nous vendre comme un texte révolutionnaire. le coup de grâce définitif interviendra en 1914 : toujours avec Jouhaux à sa tête, la CGT renonçait à l’Internationalisme, et sombrait dans l’Union Sacrée pour la boucherie de la Première guerre mondiale.

Cela fait 110 ans qu’il n’y a plus rien à attendre de cette momie qu’est la CGT, pas plus que d’aucun « syndicat représentatif » quelle que soit son étiquette.

Ci-dessous un texte de 2006, que nous avions diffusé à l’époque pour les 100 ans de la Chartes d’Amiens. La conclusion – pour une refondation de l’anarchosyndicalisme avec le concept d’autonomie populaire – reste plus que jamais d’actualité.


Des électrons libres, rouges et noirs

LA CHARTE D’AMIENS EST MORTE…


La « charte d’Amiens » est le nom du texte adopté lors du congrès de la CGT en octobre 1906. C’est depuis et de façon invariable devenu le texte de référence des syndicalistes révolutionnaires.
La charte d’Amiens est morte… très jeune. Elle n’avait qu’à peine 8 ans.

Depuis, se revendiquer de la charte d’Amiens, c’est se revendiquer d’un mythe. Certains « anarchistes » et autres « syndicalistes révolutionnaires » essayent régulièrement de réanimer le cadavre ? Quel peut bien être leur intérêt dans cette entreprise ?

Un texte de compromis historique


Les syndicalistes révolutionnaires oublient souvent de rappeler que ce texte est avant tout un texte de compromis entre les tendances anarchistes et réformistes (parlementaristes) de la CGT. Si, pour faire plaisir aux premiers, la Charte établit le principe de grève générale expropriatrice il assure surtout une bienveillante neutralité du syndicat envers les partis politiques qui, pour reprendre les termes de la Charte « en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale ».

Alors que la CGT « apolitique » ne se donnera jamais les moyens de donner vie au principe de grève générale, les partis politiques sauront utiliser toute leur « liberté » ainsi garantie pour renforcer leur pouvoir sur le dos des travailleurs.

La neutralité politique à vécu …


Dès 1922, à la re-création de l’AIT, l’apolitisme de la Charte d’Amiens était dénoncé pour ce qu’il était : une trahison contre la classe ouvrière, qui, sous couvert de « neutralité » consistait en fait à subordonner les travailleurs aux intérêts des partis politiques, dont il était évident – après les épisodes de l’Union sacrée en 14, de la contre révolution en Allemagne et de la contre révolution bolchevique – qu’ils étaient en opposition totale.

Nous ressortir la Charte d’Amiens aujourd’hui n’est pas anodin. Alors que tout le monde constate la perte de la mémoire militante et le règne de la confusion spectaculaire, on réexhume opportunément la vieille momie syndicaliste révolutionnaire, comptant ainsi nous refourguer sous les bandelettes quelques cadavres politiques décomposés depuis la chute du mur de Berlin. Cette régression permet en effet de trouver « normal » et « naturel » la collaboration avec des organisations politiques, voire d’ouvrir l’organisation « syndicaliste révolutionnaire » aux militants des partis et organisations politiques. Cela permet de créer des proximités (qui a dit des connivences ?) dans l’objectif d’une hypothétique refondation syndicale avec d’autres forces d’extrême gauche voire de gauche … (cf. l’article sur « le réveil des chats noirs » paru dans le journal de la gauche alternative  Politis à l’époque : http://endehors.net/news/le-reveil-des-chats-noirs)

Syndicats vs classe


Aujourd’hui, il est temps d’en finir définitivement avec ces conceptions héritées d’un passé mythique. La Chartes d’Amiens clamait – et la Charte de Paris de la CNT (adoptée à sa création en 1946)  avec elle – que « le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupement de production et de répartition, base de la réorganisation sociale ». Ce projet, rien moins que totalitaire, du Grand Syndicat s’apparente à celui du Parti unique … Il s’agit d’une énième avant garde, dont on sait comment cela finit …

Aujourd’hui, [plus de ] 100 ans après, la CGT et ses avatars sont devenus les partenaires obligés de l’Etat pour construire le spectacle de la contestation inutile. Quant au « mouvement anarchiste » il est partagé entre ceux qui vendent de l’anarchisme mais qui proclament ne pas être anarchistes et ceux qui défendent encore un projet de société.

Ce projet de société c’est le communisme anarchiste. Ce projet, qui rejoint l’anarchisme ouvrier globaliste de la FORA, appelle à un dépassement du syndicalisme. En effet, le syndicalisme étant un mode d’organisation dont la forme est structurée par le capitalisme (comme une empreinte en creux), il ne peut abolir le capitalisme sous peine de s’abolir lui-même. Donc s’il venait à gérer la société future, il reproduirait fatalement le capitalisme, les structures ayant toujours tendance à privilégier leur propre survie. (cf. à ce propos les textes sur la résistance au travail en Espagne révolutionnaire parus sur le site http://mondialisme.org)

Cette réflexion, mêlée et enrichie avec d’autres apports convergents (communisme de conseil, situationnisme, autonomie ouvrière, etc …) amène aujourd’hui les militants de la CNT AIT à développer le concept d’autonomie populaire.

On est donc ici bien loin de la Charte d’Amiens ou de Paris et des statuts actuels de la CNT. Certes, on peut décréter le texte obsolète et donc aboli. Mais est-ce bien important ? Ce qui compte, c’est le processus d’élaboration d’un nouveau référentiel anarchosyndicaliste idéologique et pratique, adapté à la réalité sociale actuelle.

Ce processus est ouvert tout en étant cohérent, pour être opérationnel. Il se nourrit des réflexions et des expériences pratiques de tous ceux qui souhaitent y participer, la participation n’étant pas fondée sur un label ou l’appartenance – ou non – à une organisation – mais sur une volonté constructive et un minimum de clarté tant sur les objectifs que sur les moyens et sur leur articulation.

(lundi 12 juin 2006 )

ANARKO-SINDIKALISME

Anarko-Sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi kepada pergerakan buruh. Sindikalis merupakan kata Perancis yang bermakna « serikat buruh ». Para penganut ideologi ini disebut dengan Anarko-Sindikalis. Anarko-Sindikalis berpendapat bahwa serikat buruh merupakan kekuatan yang potensial untuk menuju kepada revolusi sosial, menggantikan kapitalisme dan negara dengan tatanan masyarakat baru yang mandiri dan demokratis oleh kelas pekerja.

Anarko-Sindikalis memandang serikat buruh berpotensi sebagai kekuatan revolusioner untuk perubahan sosial, mengganti sistem Kapitalisme dan negara dengan sebuah masyarakat baru yang dikelola secara demokratis oleh kaum pekerja. Anarko-Sindikalis berupaya menghapuskan sistem kerja-upah dan negara atau kepemilikan pribadi terhadap alat produksi, yang menurut mereka menuntun pada pembagian kelas. Anarko-Sindikalis merupakan aliran gerakan anarkis yang populer dan aktif hingga hari ini. Gerakan Anarko-Sindikalis memiliki pendukung yang cukup banyak di dunia dengan berbagai organisasinya di berbagai belahan dunia.

Anarko-Sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi kepada pergerakan buruh. Sindikalis merupakan kata Perancis yang bermakna « serikat buruh ». Para penganut ideologi ini disebut dengan Anarko-Sindikalis. Anarko-Sindikalis berpendapat bahwa serikat buruh merupakan kekuatan yang potensial untuk menuju kepada revolusi sosial, menggantikan kapitalisme dan negara dengan tatanan masyarakat baru yang mandiri dan demokratis oleh kelas pekerja.

Anarko-Sindikalis memandang serikat buruh berpotensi sebagai kekuatan revolusioner untuk perubahan sosial, mengganti sistem Kapitalisme dan negara dengan sebuah masyarakat baru yang dikelola secara demokratis oleh kaum pekerja. Anarko-Sindikalis berupaya menghapuskan sistem kerja-upah dan negara atau kepemilikan pribadi terhadap alat produksi, yang menurut mereka menuntun pada pembagian kelas. Anarko-Sindikalis merupakan aliran gerakan anarkis yang populer dan aktif hingga hari ini. Gerakan Anarko-Sindikalis memiliki pendukung yang cukup banyak di dunia dengan berbagai organisasinya di berbagai belahan dunia.

Pokok-pokok pikiran Anarko-Sindikalis

Prinsip-prinsip dasar Anarko-Sindikalis:

_1. Solidaritas kaum pekerja _2. Aksi langsung _3. Swa-kelola kaum pekerja

Bendera Anarko-SindikalisSolidaritas Kaum Pekerja bermakna anarko-sindikalis percaya bahwa semua pekerja, tak terlepas gender atau kelompok sukunya, berada dalam situasi yang serupa dalam kaitannya dengan majikan (kesadaran kelas). Lebih jauh lagi, hal itu berarti, dalam sistem kapitalisme, setiap kerugian atau keuntungan yang diciptakan kaum pekerja terhadap atau dari majikan akan berakibat kepada semua pekerja. Karena itu, untuk membebaskan diri, segenap pekerja mesti saling mendukung satu dengan yang lain di dalam konflik kelas yang mereka hadapi.

Bendera Anarko-Sindikalis(2008/07/25)

Anarko-Sindikalis percaya terhadap metode aksi langsung – yaitu, aksi yang secara langsung memperoleh keuntungan, sebagai lawan dari aksi tak langsung, seperti memilih perwakilan untuk duduk dalam pemerintahan – akan membebaskan ketertindasan mereka [1].

[1] Rocker, Rudolf. ’Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice’ AK Press (2004) hal. 73