در مواجهه با کشتارهای جاری در غزه، بیایید از جوانان اسرائیلی که ارتش را رد می کنند، حمایت کنیم

کنفدراسیون ملی کار در فرانسه (انجمن بین‌المللی کارگران)خواستار حمایت از سربازان اسرائیلی‌ست که در اعتراض به بمباران رفح ترک خدمت می‌کنند. به نوشته CNT-AIT حملات ۷ اکتبر حماس افق صلح را دور کرد. از سویی مردم غزه به مرتجعان اسلام‌گرا و از سویی مردم اسرائیل به دولت راست افراطی نزدیک شدند.

Contre les massacres en cours à Gaza, soutenons les jeunes déserteurs Israéliens

دیشب هم تظاهرات‌های زیادی در شهرهای مختلف اسرائیل انجام شد و به گزارش خبرنگاران چندین نفر دستگیر شدند. بمباران رفح را متوقف کنید، به جنگ پایان دهید.

עכשיו מול הקריה: מפגינים ומפגינות נגד הכניסה לרפיח

Now in Tel Aviv: a vigil against the invasion of Rafah, demanding to stop the massacre of Palestinians

Maintenant devant le Kriya : les manifestants contre l’entrée de Rafah

Laisser un commentaire