Работа на черно, Работа мизерна

Шефовете на строежите или на земеделските стопанства добре се възползуват от положението на безработица във Франция ; те наемат на черно, вместо да сключат работни договори. За шевовете печалбата е огромна : така те могат да плащат по тяхна преценка, без да внасят социални разноски към общността. Те презират работниците си, отнемайки им социалните права (здравна застраховка, пенсия..), направо ги третират като роби. Тогава работниците често се чувстват в капан и не смеят да се изправят срещу шефа си. Това е пример за класова борба, в случая – на богатите срещу бедните.

Френската държава е съучастник за това положение, защото единственият отговор от нейна страна е репресията срещу работниците чрез умножаването на уличните контроли. Префектурите отказват систематично правото на работа на търсещите обежище, насърчавайки по този начин работата на черно и нейната мизерност. Работниците без документи са принудени да живеят в нелегалността и страха от екстрадиране, докато шефовете им живеят в най-пълната безнаказаност. На наш ред, да не се оставяме да ни малтретират, нека и ние поставим шефовете в затруднено положение, да се организираме, за да спрат да се обогатяват на наш гръб.

За да получите безплатно и без ангажимент няколко броя от нашата преса (на френски), изпратете този талон на :

contact@cnt-ait.info

http://cnt-ait.info

CNT AIT

7 rue St Rémésy

31000 TOULOUSE

FRANCE

tel / fax : +33 5 61 52 86 48

ФАМИЛИЯ ………………

ИМЕ ………………….

АДРЕС ………………..

Facebook : @chats.noirs.turbulents

Twitter : @CNTAIT

Дата на първата публикация : четвъртък 29ти юли 2004

Laisser un commentaire