HET GESPUIS, DAT ZIJN DE POLITICI EN DE BAZEN

vendredi 6 février 2009

Het gespuis, dat zijn de politici

Die liegen zoals ze ademen

Die zich slechts in ons interesseren omwille van onze stembiljetten

Die, linksen zowel als rechtsen, hetzelfde onrechtvaardige systeem verdedigen

Die dezelfde bevolkingsgroepen in dezelfde getto’s parkeren

Het gespuis, dat zijn de bazen

Die zich verrijken op de rug van de arbeiders, vooral de minder geschoolden, door hen een aalmoes aan miserabele lonen en kleenex-werk te geven

Die ons bij aanwerving op basis van afkomst selecteren En die ons, op basis van die afkomst, een minderwaardig salaris toebedelen

Zij zijn het gespuis, die ons het beslissingsrecht ontstelen, alsook de producten van onze arbeid, onze tijd, ons leven, het zijn zij die een klimaat onderhouden van competitie, wantrouwen en onveiligheid onder onszelf.

Het is niet door te gaan stemmen dat we de ongelijkheden van het kapitalistische systeem zullen doen verdwijnen. Het is door te strijden dat we onze levens- en werkomstandigheden zullen verbeteren, net zoals we dat in het verleden hebben gedaan. Het is door ons te organiseren vanaf de basis, zonder tussenpersonen, in onze eigen wijken, op onze werk- en studeerplaatsen, dat we een betere wereld zullen construeren.

Laten we ons organiseren !

http://cnt-ait.info

، la racaille ، هي السياسيّون

http://cnt-ait.info/2006/02/22/racaille-ar/

Laisser un commentaire