אם האדם אינו יכול לשלוט בעצמו, כיצד יוכל לשלוט באחרים?

ולמה בכלל צריכה להיות שליטה?

התאגדות הפועלים הבינלאומית http://iwa-ait.org

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.