YENİ KAFKAS SAVAŞINA HAYIR !

Bu kavga Gürcü, Osetyalı, Abaza ve Rus emekçilerine kan ve göz yaşı, sayısız felaket ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyecektir. Kurbanların arkadaşlarına ve ailelerine, tepelerinde çatısız bırakılan ve bu savaşın sonucu olarak geçim kaynaklarından edilen insanlara derin duygularımızı derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz.

Bizler « bizim » hükümetimiz ile birlik ve « ana vatanı korumanın » bayrağını dalgalandırmayı talep eden milliyetçi demogojinin etkisi altında kalmamalıyız. Basit insanların esas düşmanı diğer milliyetlerden veya hudutların diğer tarafındaki fakir insanlar değildir. Onların düşmanları tüm kanun koyucular ve patronlar, başkan ve başbakanlar, iş adamları ve iktidarı ve zenginliği arttırma amacı için savaşları yöneten generallerdi. Bizler Rusya, Osetya, Abazya ve Gürcistan’daki emekçi insanları milliyetçiliğin ve vatanseverliğin yemini yutmamaya ve öfkeyi sınırların her iki tarafındaki yöneticiler ve zenginler üzerine çevirmeye çağırıyoruz. Rus, Gürcü, Osetik ve Abaza askerler ! Komutanlarınızın emirlerine itaat etmeyin ! Silahlarınızı sizi savaşa gönderenlere karşı doğrultun ! « Karşınızdaki » askerleri vurmayın – onlarla kardeşleşin : süngüyü yere saplayın !

Geri saflardaki emekçi insanlar ! Askeri çabaları sabote edin, savaşa karşı miting ve gösteriler düzenlemek için iş yerlerini terk edin, kendiniz örgütleyin ve savaşa karşı grev yapın ! Savaşa ve yönetici ve zenginler olan organizatörlerine hayır ! Cephelerdeki ve hudutların arkasındaki emekçi insanlarla dayanışmaya evet !

Eğitim, Bilim ve Teknik İşçiler Federasyonu, KRAS-IWA

La carte des oléoducs et pipeline pétroliers du Caucase :

Laisser un commentaire