Toulouse-Frankrijk, La Chapelle (De Kapel) bedreigd met ontruiming

maandag 30 juli 2007

Nee nee,u droomt niet.De trotse anarchisten van de CNT AIT roepen tot solidariteit met De Kapel (« la Chapelle »).Wees niet bang,we zijn niet veranderd van credo en ook niet vervallen in vaticaanse knievallen.

La Chapelle is in feite een plaats bewoond met passies en begeerte,van creatie en ontdekkingen.Deze politiek,artistiek en maatschappelijk experimenteel plaats is bezet en in eigen beheer sedert 14 jaar door de verenigingen Planète en Danger(planeet in gevaar)en l’Atelier ideal(het iideaal werkplaats).Deze plaats is vandaag bedreigd met ontruiming door de eigenaar,l’Archeveché de Toulouse(Aartsbisdom van Toulouse).

Deze,om zijn misdaad te vervolledigen,schonk dat grond-dat onbebouwbaar is… -aan de vereniging Habitat et Humanisme(huisvesting en humanisme)(H&H),zo gezegd opdat deze woningen en hun burelen kunnen bouwen.We kunnen ons afvragen waarom de Kerk geen ander grond vond om aan H&H te schenken anders dat deze experimenteel plaats,als men weet dat de Kerk één van de grootse eigenaars is van van Toulouse en Frankrijk.Er zijn nochtans genoeg prachtig leegstand appartementen in de centrum van de steden welke kunnen voor grote families als onderdak dienen… Wij vermoeden dat de Kerk niet houd van een sociaal verscheidenheid.Met als gevolg dat ze het zwijgen wil opleggen één van de weinig vrije plaatsen voor creatie in Toulouse vrij van alle inpak van het kapitalisme,toegankelijk voor iedereen ongeacht het sociaal statuut..De strijd tegen uitsluiting is tevens een strijd tegen cultureel uitsluiting.

Op vrijdag 2 maart,de planeetairs van la Chapelle zijn gaan schilderen-op hun kosten-de lokalen van H&H in Toulouse,dat om een voorsmaak te geven van de kosten van de werken die op hun wachten.Een economisch schenking bij wijze van spreken.

De volgende dag,zaterdag 3 maart,Bernard Devert,hoofd van H&H,was uitgenodigd voor een colloquium ingericht door ATD vierde wereld te la Vilette tegen uitsluiting.De gelegenheid was er om de ware gezicht van deze gezalfd vereniging bloot te leggen,welke aankondigd te strijden tegen uitsluiting maar dat zich gedraagt zoals de ergste uitsluiter.Niet één niet twee,de contacten waren gemaakt en de Kapellers verlieten Toulouse voor de kapitaal,voor een gezamenlijk axie.

Wij begonnen met een immens spandoek uitte rollen aan de ingang van het colloquium terwijl pamfletten met uitleg werd uitgedeeld aan alle deelnemers.Voorst zijn we in de zaal waar het colloquium plaats vond om te observeren.De inrichters hebben de rollen mooi uitgedeeld: eerst kwamen de uitgeslotenen voorlezen welke moeilijkheden zij ondervinden tot ze het zwijgen opgeled kregen als zij de tijd die ze kregen overschreden,dan deskundigen met verklaringen over wat ze hoorden.We zaten in de christelijk schema van liefdadigheid van de verkleutering van de armen door ze de capaciteit om hun eigen analyse van hun omstandigheden te maken te ontnemen,en dus actie er tegen deze omstandigheden.Wanneer het de beurt was van Devert werd,de groep stond rechtop,met nog een spandoek « humanisme de facade »(gevel humanisme)en om H&H aan te klagen als uitdrijver.Emoties in de zaal.Een kompaan is verboden het woord te nemen.Devert,dat de boodschap had begrepen,wachtte niet op de vragen na zijn zijn tussenkomst en vertrok zonder zich om te draaien…Buiten ware de kompanen in gesprek met vrijwilligers van ATD nadat ze eerst hardhandig door de orde dienst waren aangepakt.We waren voor sommigen « fascistisch trotskisten » omdat wij op zulke wijze tussen kwamen(dit is geen democratisch handelwijze wist een fan van de « Don Quichottes!),anderen geloofden hun horen niet en stelde voor om in de zaal ons standpunten uit te leggen.Maar zoals de verantwoordelijk van ATD vierde wereld zei »het is hier geen debat ».Inderdaad…

Gelijk hoe,de avond is blijven duren met de kompanen van Toulouse waarmee we nog pamfletten uitdeelden te Levallois.Maandag vernamen we dat de architect van H&H zich terugtrekt uit de project…Gods wegen zijn ondoorgrondelijk…

Kwade parochianen

http://vrijpraten.123forum.nl/phpBB…

Laisser un commentaire