AANVAL OP HET CNT AIT KANTOOR IN TOULOUSE

maandag 16 juni 2003

De sociale situatie in Frankrijk is eigenlijk een beetje speciaal. Sinds vele maanden puilen demo’s en stakingen overal uit, voornamelijk in de publieke sector en in het bijzonder in de onderwijssector.

De lokale vakbond van de CNT-AIT in Toulouse is actief betrokken bij de stakingsbewegingen en de demo’s die nu sinds vele maanden plaatsvinden in de « Rozenstad ». Bij de demonstraties brengt de verenigde libertaire mars – op het initiatief van de CGA (*) en de CNT-AIT – gewoonlijk tussen de 100 en 300 mensen tezamen, die oproepen tot « een algemene staking tegen het Kapitaal ».

Vijf juni besloten de Algemene vergaderingen van stakende arbeiders en de vakbonden de stad te blokkeren: het zou een « dode stad » moeten zijn. Pickets werden georganiseerd bij de toegangspunten van de stad.

Maar de reactionaire krachten kunnen dat niet accepteren, en organiseerden de dag voor de blokkade vele provocaties tegen de stakers, om de blokkade te laten uitlopen op geweld. Ze organiseerden een tegen-demonstratie, die probeerde de demo van de stakers te duwen. Ook reed een vrachtwagen die beledigende leuzen riep tegen stakers de hele dag in de stad rond. De atmosfeer werd meer gespannen.

In de nacht tussen de blokkades werden vernielingen aangericht aan ons kantoor. Een plakkaat op onze deur beweerde « dat is wat gebeurde met degenen die het land verlammen ».

Maar we staan niemand toe ons te intimideren! CNT AIT en haar militanten zullen doorgaan met het actief meedoen aan algemene vergaderingen, stakingsbewegingen en demonstraties.

Pensioen, sociale zekerheid, bezuinigingen op de begroting: Niets om over te onderhandelen, alles afgewezen!

Algemene staking!


(*) Confederatie van Anarchistische Groepen, die de Franse Anarchistische federatie verliet nadat sommige groepen hiervan in 2002 oproepen op Chirac te stemmen.

*************************************

CNT-AIT

Confédération Nationale des Travailleurs

Association Internationale des Travailleurs

7 rue ST REMESY 31000 TOULOUSE

Toulouse, woensdag 4 juni 2003-06-15

Persbericht

Op de dag voor de Actie Dag op 5 juni kan de bevolking van Toulouse veel provocerende manoeuvres registreren.

Terwijl in het centrum van de stad een vrachtwagen, bedekt met beledigende woorden tegen stakers, een oproep tot haat tegenover arbeiders, reed, vond direct geweld plaats tegen stakers en degenen die hen steunen. Ons kantoor onderging bijvoorbeeld een serieuze beschadiging. Deze misvorming werd opgeëist met een anoniem anti-stakers plakkaat.

Niemand hoeft illusies te hebben over de oorsprong van deze verschrikkelijke feiten. We kunnen daarvoor zoeken in de richting van de para-statelijke agentschappen die problemen veroorzaken, die dicht bij het milieu van de werkgevers liggen, die bereid zijn iedere provocatie en ieder geweld te gebruiken om deze beweging te verslaan.


SYNDICAT INTERCORPORATIF DE LA REGION TOULOUSAINE

TEL/FAX: +33 5 61 52 86 48

Geregistreerd onder het nummer 1286 bij het gemeentehuis van Toulouse.

Laisser un commentaire