Acties tegen Mc Donalds in Frankrij

zaterdag 1 december 2001

In varschillende landen, warronder Nederland, wordt vaak actle gevoerd tagen Mc Donalds vanwage bet diaronvriendelijke voedzal dat dit bedrijf verkoopt. Uit een bericht dat we uit Frankrij habben ontvangen blijkt dat daar ook actie is gevoerd tegen de slechte arbeidsonstandighed bij MacDonalds.

De acties tegen McDonals werden georgeniseord door de anarchistische (anarchosyndicalistische) organlaatie CNT. De (???) steit dat deze acties alleen van bulten het bedrijf McDonalds konden worden georganiserd. McDonalds laat geen oppositie van arbeiders binnen het bedrijf toe.

Het hoogtepunt van de acties was op 10 oktober 1998. 10 oktober iz gekozen als dag van solidariteit met een arbeider van MacDonald’s in Manchester die ooit op een tiende oktober vanwage de qevaarlijke arbeidsomstandigheden is gestorven tijdens het verrichten van zijn werk.

Adres CNT: 7. rue St Rémésy 310000 Toulouse (Frankrijk).

Leaflet in english :

Laisser un commentaire